thumbnail
thumbnail
Financiële Huisvesting Analist (2fte)

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

08-03-2023

Sluitingsdatum:

19-03-2023

Begindatum:

01-06-2023

Einddatum:

31-05-2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren. 

Omschrijving van de opdracht
Cluster Huisvestingplannen valt onder het Team Programmeren en focust zich op de landelijke planvorming en de analyse, monitoring en verantwoording over de transitieopgave van de huisvestingsportefeuille. Het cluster bewaakt de voortgang en samenhang van de huisvestingsprojecten en ondersteunt bij ontwikkeling en actualisatie huisvestingsplannen.

Team Programmeren richt zich op de sturing en verantwoording van de betaalbaarheid en maakbaarheid van de huisvestingsplannen. Het team kijkt ook naar het effectief en efficiënt inrichten en beheersen van de bedrijfsvoering en de risico’s en houdt het zich bezig met het verbeteren van kwaliteitsonderdelen binnen de sector Huisvesting. Tevens draagt het team zorg voor het inhoudelijk beheer, de analyse en rapportage over vastgoed-/contractdata en gebouwtekeningen.

Hoewel de hiërarchie onder Team Programmeren valt zal er een nauwe samenwerking zijn in multidisciplinair teams die wordt geformeerd per eenheid.

Doelstelling
Financiële huisvesting analyses opstellen waarmee invulling wordt gegeven aan actuele huisvestingsvragen uit de portefeuille operatie en de specifieke thema’s. Het resultaat is een herzien, dan wel nieuw Huisvestingsplan per eenheid/ portfolio dat invulling geeft aan een investeringskalender, projectenkalender en meerjaren begroting op basis van integrale bedrijfsvoering afwegingen op het gebied van HRM, IV en FM. De afwegingen worden inzichtelijk gemaakt op basis van waarde (strategische doelen operatie en bedrijfsvoering) vs. kosten (beschikbare middelen).

Verantwoordelijkheden
Te leveren producten:

 • Analyse van 3 (nader toe te wijzen) huisvestingsplannen van een eenheid op de KPI’s die zijn geformuleerd. De analyse wordt tevens voorzien van advies aan de assetmanager / portfeuillemanager. De analyse wordt per 2 maanden opgeleverd in de gedefinieerde formats.

 • Impactanalyse op KPI’s van de ingediende wijzigingsverzoeken (Onderzoeksopdracht, Onderzoeksrapport, Business Case, Project Initiatie document, Opdracht verwerving, Project opdracht of Afwijking rapportage) op de portefeuille en projecten. De ingediende wijzigingen worden per week beoordeeld.

 • Periodieke toelichting op de analyes aan de belangrijkste stakeholders is onderdeel van het te leveren product.

Contacten
De belangrijkste stakeholders zijn: Asset Manager, Vastgoed Ontwikkelaar en Projectleiders uit de diverse teams. Dagdagelijkse staat de samenwerking met de controllers, planners en analisten van het team Programmeren centraal.

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, bij voorkeur Economics. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare financiële werkervaring met vastgoedprojecten of gebiedsontwikkelingsprojecten;

 • Aantoonbare werkervaring met vastgoedprojecten;

 • Aantoonbare werkervaring met financieringsvraagstukken;

 • Aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid / politie.

Competenties
Voor de uitvoering van de opdracht zoekt de politie tenminste de volgende competenties en vaardigheden bij uitvoering van de opdracht:

 • Samenwerking met de verschillende disciplines is noodzakelijk om tot een huisvestingsplan te kunnen komen daarom is het vermogen om zelfstandig te kunnen netwerken van belang. In het werk wordt verwacht dat wordt opgetreden als verbinder.

 • In de huisvestingsplannen komen beleid en wensen van de gebruiker samen. Inleving in de gebruikerswensen en begrip van beleidsuitgangspunten zijn daarbij van belang. In het werk wordt daarom een analytisch niveau verwacht waarmee vraag en aanbod tot een concrete gedragen vertaling leiden. Hierbij wordt de samenhang en afweging van de verschillende belangen en invalshoeken geschetst en tekstueel opgenomen in het huisvestingsplan.

 • Een belangrijk aspect in de huisvestingsplannen is het omzetten van de plannen naar concrete planningen en financiële impact. Kennis van vastgoed financiën en vaardigheid in het uitwerken van financiële modellen is daarom een randvoorwaarde. Tevens is begrip benodigd van de wijze waarop bijvoorbeeld een bouwplanning vertaald naar financiën in de begroting.

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. De vertaling van het werkproces naar huisvestingsoplossingen in het huisvestingsplan vraagt om een gevorderde vaardigheid ten aanzien van het opstellen van rapportages.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-06-2023 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2024 voor 36 uur per week.

Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd voor maximaal 12 maanden.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.

  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.

  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.

 • De kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare financiële werkervaring met vastgoedprojecten of gebiedsontwikkelingsprojecten.

 • Vereiste competenties/vaardigheden:

  • Accuratesse:
   Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten

  • Initiatief:
   Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

  • Klantgerichtheid:
   Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  • Kwaliteitsgerichtheid:
   Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

  • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
   Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  • Resultaatgerichtheid:
   Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

  • Samenwerken:
   Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Gunningscriteria

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met vastgoedprojecten.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met financieringsvraagstukken.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid / politie.

 • De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, bij voorkeur in de richting van Economy.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Financiële Huisvesting Analist (2fte) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.