thumbnail
thumbnail

Senior projectleider openbare ruimte

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
28 Noord-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

1 mei 2025

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

4 apr 2024

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Algemene omschrijving
De Gemeente Hilversum is op zoek naar een ervaren projectleider openbare ruimte. Binnenkort gaat een ervaren projectleider met pensioen.  Om een aantal projecten verder te ontwikkelen en goed af te ronden zijn wij op zoeken naar iemand die het als een uitdaging ziet om zijn/haar projecten goed te laten verlopen en tot een succes te maken en die de bijbehorende participatie stevig in de vingers heeft. Een projectleider die de planning goed in de gaten houdt, mensen aanstuurt en de voortgang bewaakt. We zoeken een doortastende adviseur en sparringpartner voor de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever en voor de externe partijen in verschillende projecten.

Als projectleider geef je leiding aan projecten in de initiatieffase. Je bent verantwoordelijk voor de projecten door alle fasen. Waarbij voor de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase een technisch projectleider dit proces begeleidt. Jij blijft in deze fasen eindverantwoordelijk voor de financiën en bestuurlijke zaken. Je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en je doet er alles aan om deze te behalen. Je signaleert en escaleert tijdig. Je weegt mogelijke handelswijzen tegen elkaar af met relevante criteria. Je komt met een goed overwogen oordeel. Je werkt van buiten naar binnen. Je onderhoudt contact met diverse organisaties en partijen. Ook zorg je voor burgerparticipatie en interactie met betrokkenen en je schakelt gemakkelijk tussen proces en inhoud.

Je werkt in het Team Projecten binnen de afdeling Leefomgeving. In het team werken projectleiders aan zo’n 30 projecten en deelprojecten, ondersteund door juristen, een planner, een planeconoom en projectondersteuners. Als projectleider werk je samen met specialisten van verschillende teams binnen een integraal projectteam.

Eén van de projecten die je zult overnemen is de initiatieffase van de Kwaliteitsimpuls Oude Haven. Het project omvat de volgende uitdaging:

De Oude Haven heeft te kampen met achterstand in het beheer en onderhoud, die er voor zorgen dat een kwaliteitsimpuls noodzakelijk is. Het betreft de volgende zaken:

 • erosie op de hellingen als gevolg van een te dichte boombeplanting, waardoor op veel plekken onderbegroeiing ontbreekt;

 • erosie op verschillende locaties door ingesleten geitenpaadjes;

 • de beboste hellingen zorgen voor te veel bladval in de vaart, met negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en een dikke baggerlaag.

 • erosie op verschillende plaatsen van de oevers;

 • verslechtering van de waterkwaliteit als gevolg van overstorten van het hemelwaterriool in de Koningsstraat.

De Oude Haven is aan groot onderhoud toe om de oorspronkelijke kwaliteit te waarborgen en tevens de ecologische waarde van het gebied te verbeteren. Het project Kwaliteitsimpuls moet die opgave realiseren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider civiel in de afgelopen 10 jaar binnen het fysieke domein bij een gemeente of (lokale) overheidsinstantie;
4. Uurtarief van maximaal € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Projectmanagement en/ of Civiele Techniek (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het vakgebied van voorbereiding van infrastructurele werken bij een 50.000+ gemeente (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van projectgroepen en specialisten op het vlak van voorbereiding en uitvoering van infrastructurele werken bij een 50.000+ gemeente (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) (30 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024 voor 28 uur per week (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) (10 punten);
9. Minimaal 50% van de werktijd op kantoor aanwezig zijn. (5 punten).Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig: schakelen in verschillende stijlen, motiveren en actief Communiceren;

 • Leidinggeven en delegeren;

 • Verantwoordelijkheidsgevoel en oplossingsgericht;

 • Samenwerken: binnen het projectteam, de lijnorganisatie en binden van marktpartijen;

 • Doortastend en doelgericht zonder het gehele speelveld uit het oog te verliezen;

 • Besluitvaardig;

 • Organisatiesensitief: oog voor de diverse belangen in en om een project en gevoel voor de politiek bestuurlijke context;

 • Toepassen van de principes van projectmatig werken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Waarvan minimaal 50% van de tijd op kantoor gewerkt wordt.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 april 2024 tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior projectleider openbare ruimte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.