thumbnail
thumbnail

Projectleider Tussenvoorziening

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
28 tot 32 Noord-Holland

Begindatum:

18 mrt 2024

Einddatum:

18 sept 2024

Uren per week:

28 tot 32

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. kMaar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
In Hilversum is er voor zowel Hilversummers als voor Oekraïense vluchtelingen behoefte aan plekken voor personen met Multi problematiek. De vraag is inhoudelijk voor een groot deel vergelijkbaar en de doelgroep ook. Omdat er veel overeenkomsten zijn willen we de voorziening combineren voor verschillende doelgroepen: Hilversummers, Oekraïense vluchtelingen en het liefst ook voor inwoners met vergelijkbare problematiek in de regio.  Deze voorziening noemen we een Tussenvoorziening en daarvoor zoeken we een projectmanager die het concept verder uitwerkt en realiseert.

De projectmanager vormt een projectteam met daarin inhoudelijk (multiproblematiek, zorgprofessionals, vastgoed, inkoop) en financieel deskundigen om gezamenlijk tot de gevraagde resultaten te komen. Opdrachtgeverschap ligt bij afdelingsmanager Sociaal Domein, waarbij inhoudelijke afstemming plaatsvindt met Programmamanager Zorg en Veiligheid en Programmanager opvang Vluchtelingen.

Voor deze opdracht zien wij 2 fasen voor ons, waarbij er na fase 1 een go/ no go moment is.

FASE 1: tot en met mei 2024 
Het concept verder uitwerkt met deskundigen en partners en op basis daarvan: 
- Draagvlak en bereidheid tot medefinanciering voor een dergelijke voorziening in de regio onderzoekt en concreet maakt;
- Een businesscase voor het concept opstelt, waarbij zowel de korte termijn opstartkosten en de lange termijn financieel haalbaar zijn;
- Afstemt met verschillende zorgaanbieders in hoeverre zij hierin kunnen participeren;
- Een programma van eisen voor een locatie maakt en de haalbaarheid van een locatie onderzoekt – alvast een eerste beeld van de in potentie geschikte locaties;
- Een beschrijving maakt van het soort hulpverlening dat op locatie wordt geboden;
- Een projectplan voor het vervolg met als doel deze voorziening op een zo kort mogelijke termijn te realiseren;
- Quick win door te zoeken naar kleinschalige pilot ( 2-3 bedden), bij bestaande zorgaanbieder;
- Zorg draagt voor het bestuurlijk en ambtelijk besluitvormingsproces.

FASE 2: 
Realisatie van de genoemde voorziening in samenwerking met betrokken partners en borging voor de langere termijn van de voorziening bij voorkeur in regio verband.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 1. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Tussenvoorziening en een goede inbedding ervan in de bestaande structuren.

 2. Je stuurt het projectteam dat hiermee aan de slag gaat aan, en organiseert een structuur daaromheen.

 3. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van de (gedelegeerd) opdrachtgever.

 4. Je werkt zowel lokaal samen als in de regio

Vereisten / knock-outcriteria
1. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van maatschappelijk vastgoed;
3. Een maximum uurtarief van € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
4. Kandidaat is minimaal 50% van de werktijd op kantoor aanwezig tijdens de gehele duur van de opdracht.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het vakgebied van maatschappelijk vastgoed bij een 50.000+ gemeente (maak dit duidelijk aantoonbaar in de cv.) (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in het zorgdomein, op het gebied van opvanglocaties (maak dit duidelijk aantoonbaar in de cv) (30 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (25 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 18 maart 2024 voor 28 tot 32 uur per week (15 punten).

Competenties

 • Leiderschap;

 • Slagvaardig en resultaatgericht;

 • Kan schakelen tussen de stenen en de zorg;

 • Goed door vragen en luisteren;

 • Politiek sensitief;

 • Communicatief vaardig, mondeling en schriftelijk;

 • Politieksensitief.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Waarvan minimaal 50% van de tijd op kantoor gewerkt wordt.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 28 februari 2024 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Tussenvoorziening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.