thumbnail
thumbnail

Projectleider aanbesteding warme dranken voorziening

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
4 - 16 Noord-Holland

Begindatum:

15 apr 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

4 - 16

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Het contract van de warme drankenvoorziening eindigt uiterlijk 18-3-2025. Gemeente Gooise Meren start de voorbereidingen op een Europese aanbesteding voor een nieuwe overeenkomst. 
Eerst dient onze inkoopbehoefte geïnventariseerd en gespecificeerd te worden. Op basis van organisatie beleid (bv circulair, lage CO2 voetafdruk, fairtrade) en de organisatiewensen op het gebied van warme dranken (zoals bonenkoffie en cooker), worden functionele en technische specificaties uitgewerkt tot een programma van eisen en wensen en gunningscriteria (fase 1).
Vervolgens wordt het Europese aanbestedingstraject doorlopen (fase 2). De publicatie hiervan staat gepland eind augustus. De projectleider is verantwoordelijk voor het halen van deze planning waarbij deze rekening houdt met verminderde beschikbaarheid van het projectteam gedurende de maanden juli en augustus.

Kerntaken:

  • Aansturing projectorganisatie;

  • Opstellen projectdocumentatie (waaronder een inkoopstrategie, i.o.m. interne stakeholders);

  • Ophalen en vastleggen inkoopbehoefte, resulterend in een haalbaar PvE en aanbestedingsleidraad. Inkoop is verantwoordelijk voor de leidraad. De projectleider is verantwoordelijk voor het proces en de inhoud en het creëeren van voldoende draagvlak in de organisatie voor de oplossing;

  • In het projectteam zitten de facilitair coördinator, medewerkers uit de organisatie en een inkoopadviseur.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen een overheidsorganisatie;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 april 2024 voor minimaal 4 uur per week;
4. Maximum uurtarief van € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met minimaal 2 (Europese of meervoudig onderhandse) aanbestedingstrajecten warme dranken voorziening in de afgelopen 2 jaar. Beschrijf in je CV wat de rol was bij deze aanbestedingen (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van de warme drankenmarkt en gangbare prijzen en levertijden (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Programma van Eisen op het gebied van warme dranken voorzieningen (voeg een door jou opgestelde Programma van Eisen toe aan het cv) (30 punten);
8.  Uurtarief tussen € 90,- en € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer (15 punten);
a. Uurtarief tussen € 90 - € 94,99 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer (15 punten);
b. Uurtarief tussen € 95,00 - € 99,99 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer (12 punten);
c. Uurtarief tussen €100,00 – € 104,99 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer (9 punten);
d. Uurtarief tussen €105,00 –  € 109,99 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer(6 punten);
e. Uurtarief tussen €110,00 - € 114,99 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer (3 punten);
f. Uurtarief tussen €115,00 - € 120,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer (0 punten).

Competenties

  • Proactief: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt.

  • Plannen en organiseren: effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen en dit realiseren.

  • Besluitvaardig: Neemt besluiten binnen het mandaat van de projectleider, communiceert daar helder over en vertaalt dit naar concrete acties en interventies. Spreekt medewerkers aan om die afspraken na te komen (bespreken, afspreken en aanspreken).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met donderdag (flexibel inzetbaar) 
Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 april 2024 tussen 14:00 uur en 16:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind.
    o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
5. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad. 
6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider aanbesteding warme dranken voorziening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.