thumbnail
thumbnail
Afkoppeladviseur tbv uitvoering stimuleringsregeling   

Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Begindatum:

2 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

14 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
Particulieren worden vanaf 31 januari 2024 financieel gestimuleerd om hun percelen klimaatbestendiger in te richten door middel van de aanleg van groene daken, wadi’s, infiltratie of waterberging. Het beoogde doel is dat het hemelwater dat op gebouwen valt niet langer wordt afgevoerd naar het gemengde of gescheiden riool, maar wordt vastgehouden of afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Achtergrond
De gemeente Schiedam investeert de komende jaren miljoenen euro’s in het klimaatbestendiger
maken van de stad. Een groot deel van het geld is bestemd voor nieuwe rioleringen. Maar er is ook budget voor meer waterbergingen en het vergroten van de afvoercapaciteit.

Schiedam ondervindt, uiteraard net als veel andere steden, de gevolgen van klimaatverandering. Extreme
buien, zoals in 2016 toen er in sommige wijken in een uur tijd meer dan 50 millimeter regen viel komen steeds vaker voor. In wijken als Oost en West levert dit, vanwege de grote hoogteverschillen, veel overlast op. Die extreme buien afgewisseld met langere perioden van droogte zullen vaker voorkomen. Dit vraagt om structurele oplossingen, daar is het stadsbestuur zich maar al te goed bewust van. Het college investeert daarom de komende jaren miljoenen euro’s in het klimaatbestendiger maken van
de stad.

Ook is het van belang water langer vast te houden op openbaar en particulier terrein. Inwoners kunnen vanaf 2024 een beroep doen op subsidieregelingen, die hen moeten stimuleren ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Met die subsidie kunnen bijvoorbeeld groene daken, wadi’s, een infiltratiesysteem of waterberging worden aangelegd. De raad is blij met de subsidieregelingen, maar benadrukt dat die voor iedereen zouden moeten gelden, arm en rijk, en dat de communicatie
naar de burger beter moet. We staan voor de uitdaging om de stad waterrobuust en waterbestendig te maken en willen daarin ook onze inwoners meenemen. Daarom moet iedereen goed worden gewezen op de subsidieregeling. Er mag geen onderscheid tussen arm en rijk worden gemaakt. We willen ook kijken of we kunnen aansluiten op regelingen van het hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast hebben we ook ons eigen Servicepunt Woningverbetering waar mensen kunnen aankloppen voor advies, maar ook voor bijvoorbeeld funderingsherstel.’’

Om subsidie aanvragen te beoordelen, be- en afhandelen en maatregel-adviezen op maat te geven is kennis op het gebied van functioneren van de riolering dan wel het afkoppelen van hemelwater van de riolering van belang voor de afkoppeladviseur.

De werkzaamheden voor de afkoppeladviseur bestaan globaal uit:

 • Kennis nemen van regeling en uitvoeringsplan

 • Onderhoud gemeentelijk subsdieloket in samenwerking met ICT afdeling en website Schiedam waterklaar in samenwerking met afdeling communicatie voor info en voorwaarden stimuleringsregeling en procedure aangaande be- en afhandeling.

 • Opstellen formulieren voor aanvraag. Toekenningsbesluit en vaststellingsbesluit. De aanvragen moeten via een online invul formulier worden ingediend. De afkoppeladviseur beoordeelt de aanvragen met onderliggende stukken.

 • Aanmelding subsidieaanvraag administratief registreren/vastleggen en controleren.

 • bewaakt moet worden dat er maar eenmaal een aanvraag kan worden ingediend per adres.

Bij verkoop van woningen moet het dus ook helder blijven en gedocumenteerd. Welke systemen zien hiervoor ingericht om dit mogelijk te maken?

 • Inwoners en bedrijven bezoeken en mogelijkheden/plannen op de locatie bespreken.

 • Opstellen maatregel-advies ‘omgaan met hemelwater op eigen terrein’.

 • Aanmelding administratief goedkeuren/afwijzen.

 • Realisatie subsidiabele activiteiten op locatie steekproefsgewijs controleren.

 • Subsidieaanvraag administratief afhandelen en bij goedkeuring de subsidie laten uitbetalen.

 • Samen met het kernteam ervoor zorgen dat de regeling wordt gepromoot.

 • Ondersteuning op informatieavonden/activiteiten in de stad waar de regeling gepromoot kan worden.

 • Op stellen jaarlijkse (financiële) evaluatie

Eisen

 • Akkoord procedure en voorwaarden (oa all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon- werk).

 • Ervaring in een soortgelijke functie

Wensen

 • In het cv is kort beschreven in welke mate en hoe uw bedrijf of uw kandidaat aan duurzaamheid doet

 • Ervaring in een soortgelijke functie

 • Beroepsmatige kennis van de stad Schiedam is een pre

 • Competenties: Zie PDF.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Afkoppeladviseur tbv uitvoering stimuleringsregeling    die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.