thumbnail
thumbnail
Ontwikkelstrateeg huisvesting gemeente Dantumadiel

gemeente Noardeast-Fryslan

Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum, Nederland

Sluit over 7 dagen
€ 150,00
8 Friesland

Begindatum:

15 jun 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
De gemeente Dantumadiel bevindt zich momenteel in een bijzonder fase: de opbouwfase van een nieuw ambtelijk apparaat. Na het opheffen van de Centrumregeling (samenwerkingsverband met buurgemeente Noardeast Fryslân) gaat gemeente Dantumadiel per 1 januari 2024 zelfstandig verder. Het huidige gemeentehuis waarin het ambtelijk apparaat wordt gehuisvest, is verouderd. Het college van B&W wil daarom graag de mogelijkheden voor nieuwbouw onderzoeken op een nieuwe locatie.

De bouw van een nieuw gemeentehuis staat niet op zichzelf en heeft een nauwe relatie met andere ontwikkelingen in de gemeente. Het nieuwe gemeentehuis dient zoveel mogelijk te worden benut voor het accommoderen van meer voorzieningen. Nieuwbouw dan wel verbouw biedt unieke kansen voor de regio. Door slim bouwen kunnen er multifunctionele ruimtes ontstaan waardoor leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen

Verantwoordelijkheden
Voor het proces zoeken wij een ervaren ontwikkelstrateeg die de haalbaarheid en mogelijkheden onderzoekt voor een multifunctioneel gemeentehuis waarbij kansen optimaal benut worden. Je onderhoudt de relatie met bestuur en de samenleving om deze verkenning verder uit te werken. Het eindproduct omvat een gedragen advies met duidelijke onderbouwing en aanbevelingen richting het gemeentebestuur.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf juni tot en met 31 december 2023 voor 8 uur per week. De inhuuropdracht kan, afhankelijk van de ontwikkeling van het project optioneel worden verlengd voor de duur van het project.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

  • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

  • Aantoonbare en relevante ervaring in het opzetten en leiden van onderzoeken op het terrein van complexe huisvestingsvraagstukken.

  • Minimaal HBO niveau

Gunningscriteria

  • Ervaring met het werken met diverse belangen en diverse partijen

  • Beschikken over politieke sensitiviteit

  • Oog voor burgerparticipatie

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Ontwikkelstrateeg huisvesting gemeente Dantumadiel die deze organisatie zoekt?