thumbnail
thumbnail
Gebiedsmanager Winkelsteeg

Gemeente Nijmegen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Overig
Sluit over 2 dagen
€ 165,00
8 - 16 Gelderland

Publicatiedatum:

21-09-2022

Sluitingsdatum:

29-09-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

31-10-2023

Uren per week:

8 - 16

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen bouwen in de bestaande stad en inzetten op 10.000 extra banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Binnen Kanaalzone-Zuid is Winkelsteeg één van de aangewezen gebieden waarin ontwikkeld wordt.

Op 24 november 2021 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 vastgesteld. Hierin is besloten om circa 3.800 woningen te realiseren.

Inmiddels worden de eerste deelprojecten binnen Winkelsteeg voorbereid. Om de woningbouw te kunnen realiseren wordt de huidige infrastructuur aangepast, de kabels en leidingen verlegd en het gebied bouwrijp gemaakt.

Binnen het projectteam Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg zoeken wij een Gebiedsmanager voor deelgebied Stationsomgeving Goffert - Novio Tech Campus.

De werkzaamheden hebben betrekking op het aansturen en coördineren van woningbouwontwikkelingen rondom station Nijmegen Goffert - Novio Tech Campus in het kader van gebiedsontwikkeling Winkelsteeg.

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte indienen op deze opdracht.

  • Het aansturen van de projectontwikkelaar en projectteam Stationsomgeving Goffert-NTC
  • Het borgen van tijdige besluitvorming binnen het deelgebied om voortgang te waarborgen t.a.v. de woningbouwontwikkeling.
  • Het onderhouden van een goede relatie met relevante stakeholders in het gebied.
  • Het deelnemen in het Management Team (MT) Winkelsteeg en het bijwonen van het MT overleg (1 uur p/w).
  • Het bewaken van de kaders vanuit de Ontwikkelvisie Winkelsteeg en borgen dat het door de raad vastgestelde programma wordt gerealiseerd.
  • Het mede bedenken van de inkoopstrategie voor de strategische aansturing grondexploitatie.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Gebiedsmanager Winkelsteeg die deze organisatie zoekt?