thumbnail

Ervaren Programmamanager Woondeal Groene Metropool Regio Arnhem- Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

03-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

12- 16
€ 150,00
12- 16 Gelderland

De druk op de woningmarkt is hoog. De regio Arnhem-Nijmegen heeft daarom in de Woondeal afspraken gemaakt met provincie en rijk. De deal richt zich primair op het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt en het duurzaam vergroten van de bouwproductie. Op regionaal niveau geeft de Woondeal daarvoor (extra) stimulans. Partners dragen bij vanuit eigen kracht en nemen deel aan regionale ‘tempotafels’. Realisatie van woningen op korte en middellange termijn is noodzakelijk, vaak in combinatie met samenhangende gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

GMR Arnhem- Nijmegen zoekt een programmamanager die de ambities uit de Woondeal weet waar te maken samen met marktpartijen, woningcorporaties en overheden. Iemand die pro-actief stuurt op samenwerking en resultaat en de partijen aanzet tot vergroting van de bouwproductie (met nadruk op betaalbaar en circulair bouwen).

Wat is je opdracht?

  • Je zorgt voor overzicht en (gezamenlijke) focus: je zet partijen aan om de afspraken uit de Woondeal te realiseren;
  • Je stuurt op een duurzame samenwerking tussen partijen, maakt optimaal gebruik van het beschikbare netwerk met verschillende tempotafels en vergroot de betrokkenheid van marktpartijen, corporaties en andere stakeholders;
  • Je legt verbindingen met relevante verwante trajecten zoals verstedelijkingsstrategie en de gebiedsgerichte uitwerkingen die daar plaatsvinden;
  • Je bent ‘aanvoerder’ van het kernteam Woondeal: je werkt met het team, laat het team  (samen)werken en spreekt hen aan op hun kracht en verantwoordelijkheid; 

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

  • Je stimuleert eigenaarschap bij partijen; Je activeert en motiveert: je weet partijen te motiveren om mee te doen aan concrete projecten die bijdragen aan de doelen/afspraken uit de Woondeal;
  • Je gaat ‘erop uit’ en ‘erop af’. Je bent de schakel tussen de Woondeal en de partijen die het ‘in het veld’ moeten doen;
  • Je pakt daarbij door en bent zakelijk: je ziet kansen en weet partijen te verbindendoor het maken van concrete afspraken. Je weet het ijzer te smeden als het heet is;
  • Je bent de spiegel en sparringspartner van bestuur, directie en management.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Ervaren Programmamanager Woondeal Groene Metropool Regio Arnhem- Nijmegen die deze organisatie zoekt?