thumbnail
W2022-33 Strategisch projectleider duurzaamheid

Gemeente Meierijstad

Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 11 dagen
125
16 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

26-07-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

31-10-2023

In het Nederlandse Klimaatakkoord en in de Duurzaamheidsvisie is vastgelegd dat de gemeente Meierijstad in 2050 CO2-neutraal moet zijn, door een combinatie van energiebesparing, duurzame energieopwekking en compensatie van de CO2-uitstoot. We zijn reeds enkele jaren zeer actief met projecten rondom energiebesparing. Ook vanuit de rijksoverheid wordt hier fors op ingezet inclusief het beschikbaar stellen van middelen aan gemeenten.

Het gaat hierbij om bedragen waar grotere projecten mee opgezet kunnen worden en hiervoor is ondersteuning nodig. Niet enkel in uitvoering maar ook op tactisch niveau om dit op te zetten en op een efficiënte manier uit te voeren.

Kandidaatomschrijving

Wij zoeken een kandidaat die een bijdrage kan leveren aan zowel het opzetten als het uitvoeren van de huidige (en toekomstige) regelingen vanuit de rijksoverheid voor energiebesparing; met name de opdracht vanuit het Nationaal Isolatieprogramma en de aanpak Energiearmoede maar ook de resterende acties en verantwoording vanuit de RREW activiteiten.

Om te komen tot een passende aanpak en adequaat instrumentarium is het belangrijk om niet alleen te focussen op de technische aspecten van de energietransitie. Aandacht voor de sociale kant zal essentieel zijn voor het behalen van de doelstellingen. Er zijn diverse in- en  externe stakeholders die een rol hebben in deze opgave en betrokken moeten worden om tot een werkbaar voorstel te komen.

We zoeken daarom iemand die in staat is om:

  • Stakeholders betrekken bij ontwikkelen van de aanpak: proces en inhoudelijk. Zowel interne collega’s en werkateliers, (boven)regionale overheden en zakelijke stakeholders.
  • Voorwaarden landelijke regelingen bestuderen, eigen maken en hiervoor de verantwoording oppakken.
  • Dit alles kan samenbrengen in concrete projectvoorstellen, met de uitvoerend projectleider die voor de uitvoering zorg draagt.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op 15 september tussen 9.00 en 13.00. 

Toelichting op rooster

Gemiddeld 16 uur per week verdeeld over gemeente Meierijstad & Land van Cuijk

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de W2022-33 Strategisch projectleider duurzaamheid die deze organisatie zoekt?