thumbnail

W2022-01 Secreatris Commissie voor Welstand gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad

Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel, Nederland

ACTIEF

Publicatiedatum:

24-11-2021

Sluitingsdatum:

08-12-2021

Begindatum:

01-01-2022

Einddatum:

30-06-2022
75
12 Noord-Brabant

- Het voorbereiden en opstellen van de agenda voor commissievergaderingen waaronder:

- voor de commissie relevante stukken van een plan apart zetten voor presentatie

- bekijken en beoordelen volledigheid plannen

- inhoudelijk overleg casemanagers over plannen indien noodzakelijk

- voorlopige agenda opmaken en inschatten behandeltijden

- controle beschermde waarden en welstandsniveaus

- nagaan of aanvrager zijn/haar plan wil toelichten

- maken en informeren cq versturen afspraak

- vaststellen definitieve agenda

- agenda en plannen versturen naar commissieleden

- voorlopige adviezen uitzetten commissieleden

- publicatie welstandsagenda.

- Vastleggen vergaderruimte welstandscommissie (vooruit ivm beschikbaarheid vaste vergaderruimte)

- Uitzetten wekelijkse (standaard) agenda (ca. half jaar)

- Ambtelijke ondersteuning geven tijdens de commissievergaderingen onder andere:

-       stukken presenteren en waar nodig uitleg geven,

-       notuleren opmerkingen commissie voor controle advies

-       ontvangen en begeleiden bezoekers

- Ontvangst en uitzetten adviezen

- Controleren van het verslag aan de hand van op- en aanmerkingen commissie en zorgen dat het definitieve verslag tijdig wordt vastgesteld. Doorgeven van de  verslagen richting de casemanagers).

- Oplossingsgericht/informeel (voor-)overleg voeren binnen de organisatie en met aanvragers/ontwerpers (particulieren, bedrijven, gemeente, etc.) over de adviezen van de commissie

- Actief bijdragen aan en bijwonen van overleg met de wethouder en de bestuurlijke besluitvorming begeleiden

- Pro-actief voorstellen doen voor proces- en beleidsverbeteringen (onder andere de Welstandsnota) en deze in samenwerking met de collega’s doorvoeren

- Jurisprudentie bijhouden en een bijdrage leveren aan implementatie van nieuwe wetgeving

- Bijhouden van aanwezigheidsregistratie/controle facturen van de commissie

- Waar nodig de verbinding leggen tussen ambtenaren en welstandscommissie

 Kandidaatomschrijving

Werken bij gemeente Meierijstad betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt (Omgevingswet) en boordevol ambitie (Zelforganisatie) zit. Dat moet ook, want ook al hebben we mooie dingen bereikt, de samenleving blijft veranderen. Meierijstad is in beweging. Natuurlijk hebben we nog steeds veel te maken met regelgeving waar we op moeten toezien, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet ‘Nee, tenzij’, maar ‘Ja, mits’.

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s binnen het ruimtelijk domein.

Je hebt een VOG die niet ouder is dan 3 maanden

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op maandag 20 december tussen 15.00 uur en 17.30 uur.
Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wil houden.

Toelichting op rooster

Donderdagochtend is welstandscommissie.

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de W2022-01 Secreatris Commissie voor Welstand gemeente Meierijstad die deze organisatie zoekt?

JA, INSCHRIJVEN