thumbnail
thumbnail
Inhuur Teammanager P&O

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
125
32 Limburg

Begindatum:

15 dec 2023

Einddatum:

15 jun 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

11 nov 2023

Taken en verantwoordelijkheden
De werkzaamheden van de Teammanager P&O bestaan onder andere uit:

 • Het team P&O Advies en Administratie (Salarisadministratie, (administratief) medewerkers P&O, (senior) adviseurs P&O aansturen.

 • Het voeren van gesprekken met medewerkers, de dagdagelijkse aansturing en vragen oplossen.

 • Contacten onderhouden met stakeholders en overleggen met manager M&O en collega teammanager Vitaminz

 • Budgetverantwoordelijk voor het gedeelte gemandateerd onder de teammanager

 • Aanname van leden van het team (binnen mandaat van de teammanager). Herverdeling van taken in het team alsmede (daar waar nodig) planningsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken in het kader van Het Goede Gesprek

 • Eventueel en in afstemming met manager M&O ook taken in majeure projecten vervullen. Te denken valt aan het project AFAS Fase 2, het beschrijven van de P&O-processen t.b.v. een goede inrichting van AFAS.

 • Het mede helpen opstellen van plannen binnen de afdeling M&O, teams P&O binnen de geldende P&C-cyclus alsmede terugkoppeling geven binnen M&O van de realisatie en voortgang van het realiseren van deze plannen.

Er wordt uitgegaan van een inzet van 32 uur per week. Facturatie zal geschieden op basis van nacalculatie, van de daadwerkelijk gemaakte uren eenmaal per maand (urenstaat overleggen ter akkoord aan de gemeente Maastricht alvorens te facturen). Er mag niet meer dan 32 uur per week worden gedeclareerd. Overuren worden niet vergoed en maken deel uit van het geoffreerde tarief.

De Teammanager P&O kan zowel vanuit een eigen locatie werkzaamheden voor de gemeente Maastricht uitvoeren, als op kantoor van de gemeente Maastricht. De Teammanager P&O dient, indien deze niet werkzaam is op kantoor van de gemeente Maastricht, zelf zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek, inclusief de beschikking over een computer/laptop en telefoon. Overleggen vinden veelal plaats op het gemeentekantoor van de gemeente Maastricht. Indien overleggen daadwerkelijk op kantoor zullen plaatsvinden, dan dient de Teammanager P&O hierbij fysiek aanwezig te zijn. In de beginfase dient de Teammanager P&O voor de uitvoering van de opdracht volledig fysiek op kantoor aanwezig te zijn. De mate van fysieke aanwezigheid kan niet nader gespecificeerd worden.

Functieprofiel Projectleider

 • Opleiding: De kandidaat heeft minimaal opleiding afgerond op HBO-niveau middels het behalen van een diploma. Het hebben van aanvullende opleidingen op gebied van bijv. coaching, procesbeschrijving of teambuilding en –verbetering zijn een pré.

 • Kennis en ervaring: De kandidaat heeft kennis van en ervaring met P&O-processen, verandertrajecten, People-Management en is tevens bedrijfskundig onderlegd (procesmatig werken). De kandidaat heeft een ‘track-record’ op medewerkers aanspreken (feedback geven) en is continu bezig met medewerkers in hun kracht zetten. Ervaring met het implementeren van een nieuwe personeels- en salarissysteem is een pre.

 • Ervaring I: Gelet op het belang van de opdracht, die een gemeente brede impact heeft, is de opdrachtgever op zoek naar een ervaren teammanager die onder tijdsdruk resultaten kan realiseren. De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal twee (2) trajecten/functies met betrekking tot management op het gebied van P&O hebben uitgevoerd bij één (1) of meerdere overheden, bij voorkeur gemeenten en/of provincies.

  Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 23 november 2013.

 • Ervaring II: De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal één (1) traject met betrekking tot veranderopgaves op het gebied van P&O hebben uitgevoerd bij een overheidsinstantie. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 23 november 2013.

 • Competenties: De kandidaat is flexibel, standvastig, rolduidelijk, in staat om aan te spreken, communicatief vaardig, denkend vanuit de ander en vragen stellend in plaats van verordonnerend.

Bovenstaande wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 5 in knock-out criteria en gunningcriteria
De gemeente is van menig dat de gestelde eisen zowel proportioneel zijn naar aard als naar omvang van de opdracht, dit overeenkomstig de Gids Proportionaliteit.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst vanuit deze uitvraag zal worden aangegaan met één (1) opdrachtnemer. De beoogde ingangsdatum is zo spoedig mogelijk echter uiterlijk medio december 2023 (in nadere afstemming met de opdrachtgever). De duur van de opdracht is afhankelijk van de duur van afronding van het traject met een richtperiode van ongeveer zes (6) maanden of langer indien nodig met een eenzijdige opzegperiode van één (1) maand.

Knock-out criteria

Maximaal uurtarief
Het maximum uurtarief is € 125,- per uur exclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en alle andere overige kosten. Wanneer wordt ingeschreven met een uurtarief hoger dan € 125,- dan zal de inschrijving ter zijde worden gelegd en zal er geen verdere beoordeling plaatsvinden.

Afgeronde opleiding
De kandidaat die wordt voorgesteld en ook daadwerkelijk de opdracht zal uitvoeren dient minimaal een hogere beroepsopleiding (HBO) volledig te hebben afgerond en met succes zijn of haar diploma te hebben behaald. Het Cv van uw kandidaat dient bijgevoegd te zijn bij uw inschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal deze opleiding heeft afgerond. Indien uw inschrijving niet is voorzien van het Cv van uw kandidaat en/of dat hieruit niet blijkt dat kandidaat over de vereiste opleiding beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de aanbestedende dienst vrij om nadere bewijsmiddelen te vragen zoals het daadwerkelijk overleggen van de diploma’s.

Ervaring I
Gelet op het belang van de opdracht, die een gemeente brede impact heeft, is de opdrachtgever op zoek naar een ervaren teammanager die onder tijdsdruk resultaten kan realiseren. De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal twee (2) trajecten/functies met betrekking tot management op het gebied van P&O hebben uitgevoerd bij één (1) of meerdere overheden, bij voorkeur gemeenten en/of provincies.

Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 23 november 2013.

Bewijsmiddelen voor de bovenstaande ervaring:
Voor het aantonen van de ervaring dient bijlage 2 ingevuld ingediend te worden bij uw inschrijving. Indien uw inschrijving niet is voorzien van de bijlage of uit de ingevulde bijlage blijkt niet of onvoldoende dat de kandidaat over de vereiste ervaring beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de opdrachtgever vrij om een nadere verificatie uit te vragen. Hiertoe is opdrachtgever echter niet verplicht.

Ervaring II
De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal één (1) traject met betrekking tot veranderopgaves op het gebied van P&O hebben uitgevoerd bij een overheidsinstantie. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 23 november 2013.

Bewijsmiddelen voor de bovenstaande ervaring:
Voor het aantonen van de ervaring dient bijlage 3 ingevuld ingediend te worden bij uw inschrijving. Indien uw inschrijving niet is voorzien van de bijlage of uit de ingevulde bijlage blijkt niet of onvoldoende dat de kandidaat over de vereiste ervaring beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de opdrachtgever vrij om een nadere verificatie uit te vragen. Hiertoe is opdrachtgever echter niet verplicht.

Gunningscriteria
Het gunningscriterium is de beste prijskwaliteitsverhouding (BPKV). Dit wordt vastgesteld op de hierna genoemde sub-gunningcriteria en de daarbij behorende wegingsfactoren. De beste-prijskwaliteitsverhouding (BPKV) inschrijving wordt bepaald door de optelsom van de scores. De drie (3) kandidaten die het hoogste scoren op Prijs (P1) en K1 worden uitgenodigd voor een interview (K2). Indien er minder dan drie (3) kandidaten worden aangeboden of kunnen voldoen aan het gestelde in onderhavige uitvraag dan is aanbesteder gerechtigd om met minder kandidaten het interviewgesprek aan te gaan.

 • Uurtarief maximaal 25 punten

 • Ervaring maximaal 30 punten
  Als knock-out criterium Ervaring I dient de in te zetten kandidaat in de afgelopen tien (10) jaren, teruggerekend vanaf de inschrijfdatum, minimaal twee (2) trajecten/functies met betrekking tot management op het gebied van P&O hebben uitgevoerd bij één (1) of meerdere overheden, bij voorkeur gemeenten en/of provincies. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 23 november 2013.

  Indien meer ervaringstrajecten/functies aangedragen kunnen worden voor het uitvoeren trajecten/functies met betrekking tot management op het gebied van P&O bij één (1) of meerdere overheden, bij voorkeur gemeenten en/of provincies gemeenten dan zal dit extra punten opleveren. Voor de minimumvereiste van twee (2) trajecten/functies zijn geen punten te behalen. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 23 november 2013.

 • Interview 45 punten
  Er worden maximaal drie (3) kandidaten voor een interview uitgenodigd. De selectie van deze drie (3) kandidaten komt als volgt tot stand: de scores van P1 en K1 worden bij elkaar opgeteld. De drie (3) kandidaten met de hoogste scores worden uitgenodigd voor het interview. De voorgestelde kandidaten die daadwerkelijk de werkzaamheden bij gemeente Maastricht zullen uitvoeren zullen gedurende het interview getoetst worden op ervaring, kennis, competenties en de aangeleverde stukken. Bij gelijke scores worden alle partijen met de gelijke scores uitgenodigd voor het interview.

  De interviews zullen op locatie ten kantore van de gemeente Maastricht plaatsvinden1 op de datum zoals opgenomen in de planning (hoofdstuk 9). Partijen worden uitdrukkelijk verzocht rekening te houden met deze planning.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Inhuur Teammanager P&O die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.