thumbnail
thumbnail
Beleid (b)

Gemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden, Nederland

Sluit over 3 dagen
Geen maximum
36 Friesland

Begindatum:

12 jun 2023

Einddatum:

31 mrt 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

17 mei 2023
Beleidsmedewerker jeugd                          
24 – 36 uur 

Over de vacature
Voor de versterking van ons jeugdbeleid zijn wij op zoek naar een collega met specifieke meerjarige kennis én ervaring op gebied van jeugdhulp en jeugdpreventie. Zoek je een afwisselende baan met ruimte voor jouw expertise? Wil je een bijdrage leveren aan de versterking van beleid en uitvoering op het gebied van jeugd? Zie je kansen de verschillende ketens en domeinen meer met elkaar in verbinding te brengen? Bij de sector Beleid en Strategie hebben we dan voor jou een interessante en dynamische  functie als beleidsmedewerker jeugd. 

Wat ga je doen
Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en advisering op het terrein van jeugdhulp en jeugdpreventie. De concrete werkzaamheden die in ieder geval door de beleidsmedewerker opgepakt worden zijn  : 
•    up-to-date houden van de verordening, beleidsregels, financieel besluit en PBG beleid;
•    deelname regionale werkgroepen Verwijs index, Gedwongen Kader en Crisis en ontwikkelingen vertalen naar de lokale situatie;
•    ontwikkelen preventief jeugdbeleid
Als beleidsmedewerker werk je in een omgeving die continu in beweging is en steeds andere en nieuwe eisen stelt. Met het oog op de doelstelling om kinderen gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien, ga je vanuit je inhoudelijke kennis en waarden samen met andere partijen aan de slag om te komen tot een goed resultaat. Als beleidsmedewerker Jeugd ga jij samen met je college senior beleidsmedewerker jeugd zorgdragen voor een regelmatige afstemming met jeugdcollega’s (een dwarsdoorsnede van beleid, uitvoering, financiën). Dit biedt de mogelijkheid om kennis snel onderling uit te wisselen waardoor ook jij vroegtijdig anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. Je schakelt makkelijk tussen de diverse onderwerpen, verbindt en bewaakt de samenhang. De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uiting op inhoudelijk, organisatorisch en financieel vlak. 

De beleidsmedewerker Jeugd die wij zoeken kent het brede veld van de Jeugd en bouwt makkelijk een netwerk op. Je denkt in mogelijkheden en hebt een duidelijke visie. Je legt verbindingen en ziet samenwerkingsmogelijkheden met de andere beleidsvelden en externe partners. 
Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, coördineren en evalueren van een adequaat integraal gemeentelijk beleid op tactische en strategisch niveau. Je draagt zorg voor het opstellen van de betreffende college- en raadsstukken, voor voorlichting en advisering aan directie, college, raad en raadsleden en medewerkers alsmede voor het onderhouden van de noodzakelijke externe netwerken/contacten.

Wie ben je
•    je hebt een afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
•    je hebt ervaring met het beleidsterrein jeugd in een middelgrote tot grote gemeente;
•    je kant goed analytisch werken;
•    Goede communicatieve vaardigheden;
•    je hebt ervaring in en vermogen om te opereren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld;
•    Je hebt ervaring in een gemeentelijke organisatie of zich dit op een snelle manier eigen kunnen maken;
•    je vindt het een uitdaging om zelfstandig je weg te zoeken in een dynamische omgeving waar veel wijzigingen plaats vinden.

Om deze functie goed te kunnen vervullen wordt van je verwacht dat je beschikt over een brede blik en dat je in staat bent om een visie te formuleren en die om te zetten in concrete acties en resultaten. Het is daarbij van belang dat je goed contacten weet te onderhouden binnen en buiten de organisatie en dat je draagvlak kunt creëren bij collega’s, inwoners, en partners. Politiek-bestuurlijk sensitiviteit en ervaring met besluitvormingsprocessen is onontbeerlijk. Je durft hierbij lef te tonen en initiatief te nemen. Je bent je te allen tijde bewust van je omgeving, schakelt snel en treedt naar buiten als een echte verbinder wat de samenwerking bevordert.
Kortom je bent een deskundige en plezierige collega die vanuit oplossingen handelt, daarin weet te inspireren, die vernieuwend kan denken en bij wie passie voor beleid en kwaliteit voorop staat.

Waar ga je werken 
Samen doen wat nodig is voor een krachtige samenleving’. Binnen het Sociaal Domein is het onze opgave om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen zijn. De veranderingen in de samenleving vragen om een overheid die in netwerken kan samenwerken. Dus niet meer vóór maar sámen zaken inregelen. Naast inhoudelijke opgaven ligt er een grote opgave op het terrein van strategie en bedrijfsvoering. Om grip te houden moeten we op de volle breedte van het sociaal domein ontwikkelen en innoveren. 
Je komt te werken bij de sector Beleid & Strategie met 60 collega’s. Binnen de sector en de 4 clusters “Iedereen doet mee”, “Leven lang ontwikkelen”, “Bestaanszekerheid” en “Inkoop en contractmanagement” heerst een heel eigen dynamiek: we zijn actiegericht, betrokken, proactief denkend en werken met veel plezier samen aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.
Als beleidsmedewerker jeugd val je onder het cluster “Iedereen doet mee’. Het cluster “Iedereen doet mee” beslaat de beleidsvelden jeugdhulp, Wmo en de sociale basis in de volle breedte.  

I.v.m. vrijedagen zoals Hemelvaart en Pinksteren, staat deze aanvraag langer open. 
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleid (b) die deze organisatie zoekt?