Organisaties / Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden, Nederland
Friesland
Bij de gemeente Leeuwarden, gelegen in Friesland, vind je volop kansen als zzp'er. Met haar diverse opdrachten en ruim 120.000 inwoners biedt deze middelgrote organisatie een unieke werkomgeving. Ontdek hier jouw mogelijkheden en zet je expertise in voor de dynamische projecten van de gemeente.

Over Gemeente Leeuwarden

Werken bij de gemeente Leeuwarden, betekent dienstverlening innoveren, bouwen aan nieuwe woonwijken, zorg beheersbaar en voor iedereen toegankelijk houden en natuurlijk inspelen op politieke ontwikkelingen. Werken bij de gemeente Leeuwarden betekent samen met ruim 1000 collega’s werken aan mooie ontwikkelingen en stevige uitdagingen. Wat zijn jouw ambities?

We zijn er voor onze inwoners en bedrijven. Dat is ons bestaansrecht. Daarbij werken we steeds meer als 1 team met en voor de bewoners, bedrijven en andere partners binnen de stad en dorpen. We richten ons werk en onze organisatie in binnen de bestuurlijke kaders en bewegen constant mee met ontwikkelingen in de samenleving. Dat doen vanuit een publiek hart met aandacht voor de leef- en werkomgeving.

Wat ons anders maakt dan veel andere werkgevers, is dat we een politieke organisatie zijn. Waar je ook zit, aan het einde van de rit is het college-programma de basis waar vanuit je werkt. De keuzes die we voor de stad en dorpen maken en uitvoeren, maken we in opdracht van het college en worden beoordeeld door de gemeenteraad. Dat vraagt om een publiek hart. Voor de ene functie geldt dat zwaarder dan voor de andere. Maar het speelt altijd ergens mee. Hoe groot is jouw publieke hart?

Wij vinden het belangrijk om samen te blijven kijken hoe onze organisatie zich ontwikkelt. Hoe doen wij ons werk en wat vindt de samenleving daarvan? Doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed? Hoe realiseren we de ambities uit het collegeprogramma ‘De kracht van samen’? Het zijn vragen die wij ons continu moeten stellen, als wij ‘bij de tijd’ willen blijven. Wij leven en werken immers in een dynamische en veranderende wereld.

Als organisatie hebben we een duidelijke richting voor onze verdere ontwikkeling die uitgaat van een drietal kernwaarden: robuust, lenig én in verbinding. Wat zijn jouw kernwaarden?