thumbnail
projectmanager harmonisatie processen sociaal domein

Gemeente Land van Cuijk

Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 17 dagen
125
16 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

28-07-2022

Sluitingsdatum:

31-08-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

31-03-2023

Project Harmonisatie Processen Sociaal Domein

­Doel:

Het doel van het project is dat voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk de werkprocessen in het sociaal domein zijn geharmoniseerd. We nemen hierbij de gelegenheid te baat om daar ook verbetering (efficiency) in toe te passen. Dit alles teneinde onze dienstverlening aan de inwoner te verbeteren en het werkplezier te vergroten.

Resultaat:

  1. Top 10 werkprocessen Team Participatiewet, Top 10 werkprocessen Team Wmo/Frontoffice lean gemaakt, vastgelegd in Engage en werkinstructies zijn beschreven
  2. Informatiebeheerplan voor werkprocessen opgeleverd, inclusief een oplossing voor het vraagstuk zaaksysteem JOIN – vakapplicatie Suite
  3. Vast te leggen data in werkprocessen afgestemd op informatiebehoefte project Managementinformatie

Achtergrond:

Per 1 januari 2022 vormen vijf voormalige gemeenten één nieuwe gemeente. Medewerkers zijn verschillende manieren van werken gewend, met verschillende applicaties. Het eerste kwartaal van 2022 kenmerkte zich door aandacht aan continuïteit van dienstverlening en de conversie van gegevens naar de nieuwe organisatie. Sinds het tweede kwartaal zijn er extra opgaven bijgekomen, zoals het verstrekken van de Energietoeslag, leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne en het versneld opvangen van statushouders. De druk op de uitvoerende en ondersteunende teams is groot, waardoor we moeilijk toekomen aan het op orde brengen en verbeteren van onze werkprocessen. Tegelijkertijd is de roep van medewerkers om duidelijkheid – op werkinstructieniveau – erg groot. We kiezen ervoor dit degelijk en zorgvuldig te doen.

Er zijn reeds concept-projectplannen beschikbaar voor de processen van de Teams Participatiewet en Wmo/Frontoffice. Er is ook een aanpak (reeds in uitvoering) voor het Team Jeugd.

Kandidaatomschrijving

We zoeken een kandidaat die aantoonbaar ervaring heeft als projectmanager procesoptimalisatie. Iemand die ‘waarde creëren’ en tegengaan van verspilling vanuit het LEAN-werken in de vezels heeft.

Ervaring in het sociaal domein is wenselijk.

De kandidaat is resultaatgericht en weet mensen te motiveren. Communicatieve vaardigheden zijn van belang. Wij zoeken geen vakinhoudelijk specialist, die hebben we zelf. Wel iemand die stuurt op voortgang en resultaten en onderlinge samenhang tussen de deelprojecten signaleert en stimuleert.

De voortgang wordt periodiek mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Interviewplanning

Gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 19 september a.s.

Dienstencategorie

Andere diensten

CPV code

75000000-6 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de projectmanager harmonisatie processen sociaal domein die deze organisatie zoekt?