thumbnail
Teammanager Juridische Zaken

Gemeente Haarlemmermeer

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Juridisch
Sluit over 8 dagen
150
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

06-08-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Gemeente Haarlemmermeer, cluster Inkoop en Juridische Zaken
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met meer dan 150.000 inwoners. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.
   

Waar ga je werken?
Team Juridische Zaken (JZ) is onderdeel van het cluster Inkoop & Juridische Zaken (I&JZ). Dit cluster bestaat uit 3 teams:

Teams Juridische Zaken, Verzekeringen en Inkoop.

Team Juridische Zaken

Team Juridisch Zaken ondersteunt de organisatie met juridisch advies in brede zin, de afhandeling van bezwaarschriften en vertegenwoordiging bij de diverse rechterlijke instanties. Juridische Zaken is naast de juridische advisering ten behoeve van de gehele organisatie belast met de advisering over verordeningen en mandaten en levert operationele juridische control.

Team Juridische Zaken bestaat uit ca. 20 medewerkers. Dit is exclusief een fluctuerend aantal inhuur collega’s. Er zijn senior juridisch adviseurs die de organisatie breed adviseren, juristen belast met o.a. de afhandeling van bezwaarschriften en medewerkers administratieve ondersteuning.

De visie van het team houdt rekening met de 5 principes die horen bij het werken vanuit de bedoeling:

Van buiten naar binnen; wendbaar en flexibel; professioneel en waarde gedreven, beter voor minder en strategisch vermogen. Wij steunen met onze vakkennis de primaire clusters bij het doelmatig en effectief uitvoeren van taken voor onze inwoners, bedrijven, instellingen en het bestuur. Wij zijn slagvaardig, betrouwbaar, proactief, ondernemend en innovatief. Dat blijkt uit de kwaliteit van onze producten, adviezen en projecten. Wij stimuleren ondernemende medewerkers en geven hun vertrouwen en ruimte. Wij vinden samenwerking en businesspartnerschap belangrijk en onmisbaar om onze doelen te bereiken.


Jouw rol als Teammanager Juridische Zaken

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het Team Juridische Zaken. Het team is in ontwikkeling. Er is aandacht en coaching nodig, zowel op individueel-, als teamniveau: aandacht voor teambuilding, persoonlijke ontwikkeling en groei. Verder staat een vervolg op een eerder traject Strategisch Personeels Management (SPM) op de planning.

Bedrijfsmatige taken, zoals werkprocesverbetering, versnelling en monitoring afhandeling bezwaarschriften, het opstellen van het Werkplan voor 2023 en het leveren van bedrijfsgegevens voor managementrapportages behoren tot jouw taken.

In voorkomende gevallen neem je deel aan Managementteamoverleg, je stemt af en vertegenwoordigt het team in interne organisatie en bestuur.

Kandidaatomschrijving

Wat neem je mee?

Je bent organisatie- en politiek sensitief, communicatief sterk en je kunt op alle niveaus functioneren. Je bent een echte ‘people manager’, met oog voor ieder teamlid en hebt een inspirerende managementstijl. Je bent dienstbaar aan het team en de organisatie. Je bent stressbestendig, nuchter, hebt gevoel voor humor en je bent daadkrachtig (durft knopen door te hakken). Het is jouw ambitie om een team van professionals te inspireren, te motiveren in het werk en te helpen doorontwikkelen, zowel op inhoud als bij de rol-invulling. Naast de competenties die boven genoemd staan, vinden wij het belangrijk dat:

  • Je aantoonbaar universitair werk-/denkniveau hebt. Je beschikt over een afgeronde universitaire (WO) opleiding (oude stijl: meester in de rechten of doctorandus, nieuwe stijl: master);
  • Je aantoonbare ervaring hebt als coachend leidinggevende aan zelfstandige professionals;
  • Je voldoende inhoudelijke kennis van zaken hebt, maar je ook boven de materie weet te blijven, zodat je het team optimaal kunt aansturen;
  • Je een echte ‘verbinder’ bent gericht op samenwerking;
  • Je bij voorkeur ervaring hebt met juridische zaken in een complexe (publieke) organisatie;
  • Je over aantoonbare ervaring en/of affiniteit met bedrijfsvoering processen beschikt en de inrichting daarvan, bij voorkeur m.b.t. afhandeling van bezwaarschriften;
  • Je analytisch en resultaatgericht bent

Aanvullende informatie

  • op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Haarlemmermeer van toepassing
  • Conceptovereenkomst en de Integriteitsverklaring externen zoals aan u verstrekt, zijn van toepassing
  • het uurtarief is all-in, inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw

Interviewplanning

Op woensdag 24 augustus 2022 hebben wij tijd gereserveerd voor de gesprekken. Wij verwachten dat voorgestelde kandidaten die dag beschikbaar zijn.

Uiteraard kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn, maar bovengenoemde datum is wel degelijk het uitgangspunt.

Toelichting op rooster

De opdracht gaat uit van gemiddeld 24 uur per week. De bandbreedte van de inzet is 20 – 30 uur per week (invulling van rooster vindt plaats in overleg met de Clustermanager I&JZ).

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager Juridische Zaken die deze organisatie zoekt?