thumbnail
Senior Planeconoom

Gemeente Haarlemmermeer

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Ruimtelijke Ordening
Sluit over 15 dagen
maximaal 125
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

26-08-2022

Begindatum:

03-10-2022

Einddatum:

02-04-2023

Uren per week:

24

Wij zijn op zoek naar een ervaren (senior) planeconoom die van aanpakken weet. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

Gemeente Haarlemmermeer, cluster Grond- en Vastgoedzaken
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland, opgebouwd uit 31 kernen. Dit levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals en niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk. 
Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons en bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.  

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grondzaken en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket. Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.


Team Grondzaken
Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen. 


Aanvullende informatie

  • op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Haarlemmermeer van toepassing

  • conceptovereenkomst en de Integriteitsverklaring externen zoals hierbij aan u verstrekt, zijn van toepassing

  • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

Kandidaatomschrijving

Je gaat als planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse gebiedsontwikkelingen in de gemeente Haarlemmermeer. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden:

  • Opzetten van verkenningen van de financiële haalbaarheid van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

  • Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses. Hierbij zal de focus liggen de haalbaarheid van beleidsdoelen en ambities en verhaalbaarheid van kosten. Verder is het van belang grip te krijgen op zogenaamde kantelpunten bij de realisering van bovenplans groen en infrastructuur.

  • Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen.

  • Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe – plan economische – werkwijzen, business cases en (verdien)modellen.

  • Toepassen van mogelijkheden voortvloeiend uit de WRO en aankomende Omgevingswet.

Wat wij vragen
Je bent een ervaren planeconoom en toont bevlogenheid met complexe gebiedsontwikkelingen met meerdere stakeholders, zowel privaat als publiek.

Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.

De kandidaat dient vanaf 3 oktober 2022 of zoveel eerder als mogelijk beschikbaar te zijn. Startdatum in overleg.
 

Interviewplanning

Interview planning
Maximaal drie kandidaten worden na ontvangst van de offertes en de eerste beoordeling daarvan, door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 5 en 6 september 2022. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.

De gesprekken vinden plaats op onze locatie Beukenhorst (Taurusavenue 100) te Hoofddorp.


Toelichting op rooster

Maximaal 24 uur per week. Minimaal 50% van de arbeidstijd aanwezig op kantoor, de overige uren thuiswerken. De 24 uur dient door één persoon te worden ingevuld (geen duo).


Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Planeconoom die deze organisatie zoekt?