thumbnail
thumbnail
Projectmanager Infrastructuur

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 4 dagen
120
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

15-11-2022

Sluitingsdatum:

05-12-2022

Begindatum:

01-02-2023

Einddatum:

01-02-2024

Projecten

Geef jij graag leiding aan uiteenlopende ruimtelijke, infrastructurele projecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze complexe ontwikkelopgaven en infrastructurele projecten vraagt gedrevenheid in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie. Zet jij graag je tanden in deze uitdaging en heb je geruime ervaring op dit gebied? Dan pas je goed bij ons als Projectmanager Infrastructuur.

Projecten waaraan wij werken zijn heel divers. Enerzijds richten wij ons op het ontwikkelen van de gebiedsontwikkeling Hyde Park in Hoofddorp, dé nieuwe groene en levendige stadswijk met hoofdstedelijke allure, direct gelegen aan het NS-station van Hoofddorp. Anderzijds werken wij aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, dé showcase voor het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Europa. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van PARK21, een park voor iedereen met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning en groen ter grootte van 1000 hectare.

Functieprofiel 
Wij zoeken een Projectmanager Infrastructuur die het projectmanagement kan uitvoeren van met name infrastructurele projecten, gerelateerd aan gebiedsontwikkelingen en woningbouwopgaven. De infrastructurele projecten hebben betrekking op bijvoorbeeld het verbeteren van ontsluitingen, de aanleg van HOV verbindingen en snelfietspaden.

Als Projectmanager Infrastructuur ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke, infrastructurele projecten. Je stuurt de voorbereidings- en realisatieprocessen, de contractvorming met externe partijen en de uitvoering aan. Externe partijen zijn bijvoorbeeld de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en aannemers. Je hebt ruime ervaring met onderhandelen met externe partijen in complexe verhoudingen en weet ze eensgezind naar het doel van een project te leiden.

Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden. Je hebt een hands- on mentaliteit. Naast het leiden van het project, coördineer je ook op de inhoud. Je staat samen met de technisch projectleider en andere adviseurs binnen de gemeente aan de lat voor een project.

Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt ruime kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van Projectmanager Infrastructuur goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

Waar ga je werken?

Cluster Projecten (41 FTE) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). Cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. Het team Projectmanagement bestaat uit 25 ervaren en professionele projectmanagers, inclusief flexibele schil.

Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;
 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;
 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer dient digitaal en per kalendermaand te geschieden;
 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;
 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief;
 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;
 • van toepassing zijn de Gemeente Haarlemmermeer VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten - Versie 2021;
 • indien detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP: Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er? In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is gemeente Haarlemmermeer van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat:

 • voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
 • is flexibel ten aanzien van werktijden;
 • heeft ruime ervaring als projectmanager met ruimtelijke, infrastructurele projecten;
 • beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
 • is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
 • beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
 • weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).


Interviewplanning

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 50 op maandag 12 december en donderdag 15 december 2022. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.
De exacte tijdstippen worden na de selectie doorgegeven.

Toelichting op rooster

Voldoet aan de gevraagde inzet van 24 uur tot 36 uur per week en is flexibel ten aanzien van werktijden (eventueel uren buiten kantoortijden).

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager Infrastructuur die deze organisatie zoekt?