thumbnail
thumbnail
Projectmanager Grootschalige gebiedsontwikkeling

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 10 dagen
125
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

20-09-2022

Sluitingsdatum:

07-10-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

01-12-2023

Projecten

Ben jij iemand die graag leiding geeft aan uiteenlopende ruimtelijke projecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze ontwikkelingsopgaven en projecten vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie? Dan pas je goed bij ons als Projectmanager Grootschalige gebiedsontwikkeling.

Projecten waaraan wij werken zijn heel divers. Enerzijds zijn wij bezig met het ontwikkelen van Hyde Park in Hoofddorp, dé nieuwe groene en levendige stadswijk met hoofdstedelijke allure, direct gelegen aan het NS-station van Hoofddorp. Anderzijds werken wij aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, dé showcase voor het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Europa. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van het Park 21, een park voor iedereen met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning en groen ter grootte van 1000 ha.

Wij zoeken een projectmanager die het projectmanagement kan uitvoeren van woningbouw bij een aantal van onze projecten, met name op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Je werkt samen met onze senior projectmanagers. Je stuurt de voorbereidings- en realisatieprocessen, de contractvorming met externe partijen en de uitvoering aan. Je hebt ervaring met onderhandelen met externe partijen in complexe verhoudingen en weet ze eensgezind naar het doel van een project te leiden.

Participatie met omwonenden en nabij gelegen bedrijven speelt in projecten een grote rol. De trajecten op dit gebied worden ook door jou begeleid.

Je zal nauw samenwerken met de ingenieurs van het interne cluster Ingenieursbureau, ontwikkelaars, nutsbedrijven en bouwbedrijven. Je kan rekenen op de ondersteuning van een multidisciplinair team waarbij wij de meeste disciplines in eigen huis hebben.

Functieprofiel projectmanager:
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten gericht op het inpassen van nieuwe ontwikkelingen. 

Je bent als projectmanager gericht op het project- en programmamatig realiseren van woningbouw en stedelijke functies, zoals commercieel onroerend vastgoed, scholen, sportcomplexen, kantoren, bedrijfsterreinen, integrale en duurzame gebied(her)ontwikkeling. Je hebt oog voor de fysieke leefomgeving en je bent deskundig op het gebied van duurzaamheid. Je hebt ervaring in het gebruik van duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen.

Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden.

Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt voldoende kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van projectmanager goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

Waar ga je werken?

De cluster Projecten (41 FTE) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). De cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. Het team Projectmanagement bestaat uit 25 ervaren en professionele projectmanagers, inclusief flexibele schil.


Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;
 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;
 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer dient digitaal en per kalendermaand te geschieden;
 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;
 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief;
 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;
 • van toepassing zijn de Gemeente Haarlemmermeer VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten - Versie 2021;
 • detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP: Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er? In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is gemeente Haarlemmermeer van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.


Kandidaatomschrijving

De kandidaat:

 • voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
 • is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
 • beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
 • weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
 • heeft ervaring met gebiedsontwikkeling op het gebied van duurzaamheid;
 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Interviewplanning

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 42 op maandag 17 en dinsdag 18 oktober en in week 43, op maandag 24 oktober en dinsdag 25 oktober 2022. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.
De exacte tijdstippen worden na de selectie doorgegeven.

Toelichting op rooster

Voldoet aan de gevraagde inzet van 24 tot 36 uur per week en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van werktijden (eventueel uren buiten kantoortijden).

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager Grootschalige gebiedsontwikkeling die deze organisatie zoekt?