thumbnail
Programmasecretaris

Gemeente Haarlemmermeer

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 8 dagen
100
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

01-08-2022

Sluitingsdatum:

19-08-2022

Begindatum:

03-10-2022

Einddatum:

02-10-2023

Binnen de gemeente Haarlemmermeer is het ontwikkelen en realiseren van woningbouwprogramma’s één van de grootste prioriteiten. We zijn dan ook dringend op zoek naar een (senior) programmasecretaris, die zijn of haar tanden wil zetten in het zeer actuele programma Schaalsprong Wonen. Hou je van complexiteit en ben je een kei in het op hoog niveau meedenken en ondersteunen? Breng jij structuur en steek je graag de handen uit de mouwen? Reageer dan snel.


Jouw rol als programmasecretaris

De programmasecretaris die we zoeken is sparringpartner van de senior programmamanager en medeauteur van de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen. Je denkt mee met het lobbytraject naar de regio en het Rijk, de financiële opgave, de in- en externe communicatie en begeleiding en het opzetten van de interne programma’s groen en sport. De programmasecretaris ontzorgt de senior programmamanager bij het totale proces van ambtelijke en bestuurlijke afstemming en prioritering. Alle notities, (voortgangs-)rapportages en besluitvormingsnota’s gaan via de programmasecretaris naar de betrokkenen, zoals de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Je bewaakt en coördineert de procedure van het besluitvormingsproces. Daarnaast is het verbinden met zowel interne als externe partijen je tweede natuur.


Je signaleert knelpunten en coördineert de oplossing ervan. Je stuurt actief op de organisatie van bestaande en nieuwe overleggen. Je belegt deze, bereidt ze voor, stelt acties op en bewaakt de voortgang hiervan. Je schrijft of redigeert de voorstellen en annotaties die namens de senior programmamanager worden verzonden. Je bent aanspreekpunt voor de secretariële ondersteuning met betrekking tot het programma. Je vervult een verbindende rol voor het programma of project binnen én buiten de gemeente en staat veel in contact met alle betrokkenen. Kortom je bent een zeer proactieve spin in het web.

Waar ga je werken

Het cluster Projecten (41 FTE, totaal circa 60 personen) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). Het cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. De teams worden elk aangestuurd door een teammanager. Het Programma Schaalsprong Wonen wordt inhoudelijk aangestuurd door de senior programmamanager.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat:

-  is een stevige sparringpartner;
-  is zich bewust van de politiek gevoelige omgeving waarin wij werken, heeft hier affiniteit mee en weet hierop te anticiperen;
-  heeft ervaring met en kennis van bestuurlijke verhoudingen;
-  beschikt over analytische vaardigheden en overtuigingskracht;
-  is in staat mee te denken en krijgt energie van samenwerken;
-  is sterk in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van projecten;
-  is resultaatgericht en doortastend;
-  is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
-  heeft ervaring met woningbouwopgaven/programma’s.


Aanvullende informatie:

• maximaal 1 aanbieding per leverancier;
• er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;
• facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer dient digitaal en per kalendermaand te geschieden;
• het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;
• de uitvraag betreft een all-in uurtarief;
• eventuele indexering vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;
• van toepassing zijn de Gemeente Haarlemmermeer VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten - Versie 2021;
• indien detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP: Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er? In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is gemeente Haarlemmermeer van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.

Interviewplanning

De top 3 wordt door uitgenodigd voor een gesprek. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 34, voornamelijk op donderdag 25 augustus en in week 35, op maandag 29 augustus 2022 en dinsdag 30 augustus 2022. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.
De exacte tijdstippen worden na de selectie doorgegeven.

Toelichting op rooster

Voldoet aan de gevraagde inzet van 32 tot 36 uur per week en is flexibel ten aanzien van werktijden (eventueel uren buiten kantoortijden). De gemeente staat hybride werken voor.

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmasecretaris die deze organisatie zoekt?