thumbnail
thumbnail

Procesbegeleider(s) Thematafels Preventie en Ouderen

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
85
16 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

19 dec 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

27 mrt 2024

Opdrachtomschrijving
Voor de doorontwikkeling van de thematafel Preventie en de thematafel Ouderen is Gemeente Haarlemmermeer op zoek naar één of twee procesbegeleiders. De thematafels zijn zo’n negen maanden actief en gericht op een domeinoverstijgende preventieve aanpak. De thematafel Preventie en de thematafel Ouderen, die onderdeel zijn van de samenwerkingsstructuur zorg en welzijn Haarlemmermeer, bestaant uit vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties. De implementatie van de thematafel Preventie en thematafel Ouderen is onderdeel van onze uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De verschillende partijen binnen de gemeente Haarlemmermeer geven gezamenlijk vorm aan een gemeenschappelijke agenda op het gebied van preventie en ouderen. Daarbij ligt de focus op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Context
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) hebben het Rijk, de gemeenten, de zorgverzekeraars en de verschillende zorgpartijen afspraken gemaakt over het bereiken van (gezondheids)doelen voor de komende jaren. Het IZA richt zich met name op het betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. De opgaven in het IZA vormen ook de kaders voor de uitvoering van het GALA. In het GALA maken het Rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken over preventie, versterking van de sociale basis, sport en bewegen.

Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen. Ze passen in een beweging van zorg naar preventie en van individuele zorg naar collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale samenleving. De focus is op positieve gezondheid in brede zin, met aandacht voor zowel de fysieke als de mentale welzijnscomponent. De akkoorden zijn ook gericht op het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners.

In het realiseren van de doelen van deze opgaven is samenwerking, gedeelde eigenaarschap en regie van essentieel belang. We bouwen gezamenlijk aan een samenwerkingsstructuur waar zorg en welzijn samen optrekken, afstemmen en afspraken maken over uitvoering en inzet van de middelen.

Maak het verschil
Bij Haarlemmermeer vindt men stedelijke dynamiek én een dorpskarakter. Daartussen vindt men prachtige natuur, rijke historie en landbouwgrond. Dat betekent dat de kandidaat in zijn/haar werk in aanraking komt met allerlei onderwerpen, belangen en uitdagingen. De komende jaren blijft Haarlemmermeer sterk groeien en ook onze maatschappij staat niet stil. Er is dus genoeg te doen waarbij we kennis, daadkracht en visie goed kunnen gebruiken. Door middel van expertise, ambitie en energie kan de kandidaat écht het verschil maken.

Werkzaamheden

 • Opstellen van een (mini)jaarplan met tijdspad en mijlpalen

 • Ophalen van agendapunten en opstellen van de agenda zo nodig in afstemming met de bestuurlijk trekker van de thematafel

 • Faciliteren van het samenwerkingsproces

 • Voortgang bewaken van de samenwerking (én werkgroepen) in de thematafel

 • Zorgdragen voor terugkoppeling naar bestuurlijke afstemmingstafel, via programmamanager

 • Als eerste contactpersoon naar en van regieteam fungeren. Het regieteam faciliteer het samenwerkingsproces, bewaakt de voortgang van regionale afspraken en organiseert besluitvormingsprocessen.

 • Zorgt ervoor dat taken worden opgepakt binnen de thematafel en monitort de acties

 • Legt verbinding met andere thematafels wanneer domeinoverstijgende of regionale vraagstukken op tafel komen die ook relevant zijn voor deze tafels

De procesbegeleider kan een beroep doen op programma-ondersteuner van de regionale samenwerking om

 • bijeenkomsten in te plannen voor de thematafel met alle deelnemers

 • hulp bij de verzendlijst van de thematafel up to date houden

Competenties

 • Resultaatgericht met oog voor draagvlak

 • Planmatig kunnen werken op basis van een helicopterview en flexibiliteit

 • Transparante en pro-actieve werkwijze, heldere communicatie

 • Kritische houding, oordeelsvermogen

 • Partijen met elkaar kunnen verbinden

 • Goed gevoel voor onderlinge verhoudingen

Ervaring

 • Hbo-/wo-werk- en –denkniveau

 • Minimaal 2 jaar ervaring als procesbegeleider of projectleider, liefst binnen een gemeente, zorg- of welzijnsorganisatie

 • Ervaring met het opereren in een complexe, lokale context met een diversiteit aan organisaties en belangen

 • Ervaring met het opzetten van samenwerkingsvormen en netwerken

 • Kennis van en ervaring met gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen

 • Kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein in Haarlemmermeer en regio

 • Kennis van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord is een pré

Solliciteren
Wij ontvangen graag een reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin de kandidaat beschrijft wat hem/haar enthousiast maakt over deze functie.

OPMERKING: Maximaal 1 kandidaat per bureau.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesbegeleider(s) Thematafels Preventie en Ouderen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.