thumbnail
thumbnail

Interim teammanager Vastgoed

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
140
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

31 mei 2024

De aanvraag betreft een interim teammanager Vastgoed binnen het cluster Grond en Vastgoedzaken.

Gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Vastgoed

Het team Vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van het cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoed houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 fte verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, juridisch, technisch en (financieel) administratief beheer. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille.

Interim opdracht teammanager Vastgoed:

 Management

 • Dagelijkse aansturing van het team Vastgoedzaken (22 fte);

 • Zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuzes in de hoeveelheid opgaven;

 • Samen met andere MT leden besluiten nemen over de strategische opgaven van de gemeente, meedenken en adviseren over bedrijfvoeringsvraagstukken.

 • Samen met de clustermanager en portefeuillemanager als gesprekspartner fungeren voor directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel;

 • Adviseren en ondersteunen op bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekking hebben op het werkveld vastgoed;

 • Doorontwikkelen van de bestaande beleidskaders;

 • Sturen op en afhandelen van overige bestuurlijke afspraken


Veranderopgave

 • De ontwikkeling van team Vastgoed naar meer strategisch portefeuillebeheer;

 • Doorontwikkelen van diversen rapportages en bedrijfvoeringsprocessen;

 • Doorontwikkelen van team technisch beheer;

 • Opleiden en inwerken van diversen nieuwe collega’s;

 • Inkoop van onderhoud optimaliseren;

 • Verdere ontwikkeling van de monitoring van de inkomsten en uitgaven onderhoudsvoorziening en overige begrotingsposten;

 • Een aantal medewerkers is specifiek belast met onderwijshuisvesting. In de tweede helft van 2024 wordt besloten of dit een vakgroep binnen team Vastgoedzaken blijft of een zelfstandig team van circa 6 fte. In beide gevallen is er een sterke relatie met de werkzaamheden van team Vastgoedzaken en zal er een implementatietraject moeten worden doorlopen;

 • We hebben de verduurzamingsopgave globaal in beeld voor de hele portefeuille; Hiervoor dient een programmatische aanpak te worden opgesteld en de uitvoering te worden opgestart;

  Borgen

 • Aanscherpen primaire werkprocessen om het databeheer op orde te brengen en te houden;

 • Het doorlopen van een cultuurtraject gericht op het leveren van bijdragen, waarde dialogen en eigenaarschap;

 • Het aantrekken van kandidaten voor de vacante vacatures inclusief die van teammanager;

 • Beschikbaar zijn voor ondersteuning/coaching/begeleiding van de nieuwe teammanager voor verdere implementatie.

Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;

 • op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Haarlemmermeer van toepassing;

 • modelovereenkomst van opdracht en de Integriteitsverklaring externen zijn van toepassing;

 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw.     

Kandidaatomschrijving

Wij hebben het volgende profiel voor een kandidaat voor ogen:

 • een kandidaat die bekwaam en enthousiast is om voornoemde interim opdracht te vervullen en die fulltime beschikbaar is op de gewenste startdatum;

 • academisch werk en denkniveau;

 • kennis van en ervaring met strategisch vastgoedmanagement binnen een gemeente;

 • kennis van en ervaring met adviseren van directie en bestuur;

 • in staat is om een veranderproces aan te sturen en dit ook echt door te zetten;

 • die een uitdagende leeromgeving creëert en de ontwikkeling van medewerkers stimuleert;

 • die ervaring met weerstand heeft en dit weet om te zetten in positieve energie.

Interviewplanning

De top 3 wordt enkele dagen ná ontvangst van de offertes en de eerste beoordeling daarvan, door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 9 juli 2024. De gesprekken vinden plaats op onze locatie Beukenhorst te Hoofddorp

Toelichting op rooster

36 uur per week. Minimaal 50% van de arbeidstijd aanwezig zijn op kantoor. De 36 uur dient door 1 persoon te worden ingevuld (geen duo).

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Interim teammanager Vastgoed die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.