thumbnail
thumbnail

Civieltechnisch toezichthouder (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Sluit over 6 dagen
75
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

2 jul 2024

De functie betreft het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond-, weg- en waterbouw.

Functieprofiel:
De kandidaat is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook groen/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een van de vaste projectteams van het Ingenieursbureau van de gemeente. 

In de projecten is de kandidaat de “ogen en oren” van de directievoerder. De kandidaat is deelnemer/notulist aan de bouw- en Nutsvergaderingen, beoordeelt de verwerkte hoeveelheden en meer-en minderwerk.
Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor aannemers, gebruikers en bewoners. En, schat zelf in, op basis van de uitvoeringsplanning en overleg met de aannemer, wanneer het nodig is het werk te inspecteren. De kandidaat heeft een flexibele instelling en verricht waar nodig werkzaamheden t.b.v. de voorbereidingsfase.

Deeltaken en korte uitwerking  

 • toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid; 

 • verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan werkvoorbereiding en /of directievoerder; 

 • coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, bewoners/gebruikers, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen; 

 • bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de in uitvoering zijnde werkzaamheden; 

 • behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase; 

 • beoordelen meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer en hierin de directievoerder adviseren; 

 • beoordelen van de eindoplevering met aannemer; 

 • vult dagelijks het dagboek in met betrekking tot kwaliteit, afwijkingen en voortgang; 

 • deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; 

 • tijdig rapporteren aan de directievoerder over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten). 


Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;

 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 kalendermaand en een proefperiode van vier weken;

 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan gemeente Haarlemmermeer moet digitaal en per kalendermaand te geschieden;

 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

 • voor werk gerelateerde kilometers (eigen motorvoertuig) wordt een vergoeding verstrekt van € 0,25 per kilometer (incl. parkeerkosten). De werkkilometers worden geregistreerd via een rittenregistratiekastje met een OBD  aansluiting dat de gemeente ter beschikking stelt tijdens de inhuurperiode;

 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief met uitzondering van eventuele uren gemaakt buiten dagvenster (dagvenster: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur). De buitendagvenstertoelage bedraagt: op maandag t/m vrijdag voor de uren buiten het dagvenster 50% van het uurtarief; op zaterdag 75% van het uurtarief; op zondag 100% van het uurtarief;

 • bij vakantieperiodes en eventuele vorstperiodes, waarbij het werk vanuit het Ingenieursbureau stil komt te liggen, wordt de aannemer gevolgd en het aantal te werken uren gedurende die periode eventueel teruggebracht tot nul;

 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;

 • een eventuele opleiding ten behoeve voor het algemeen nut van het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer, wordt betaald door de gemeente. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie worden door de opdrachtnemer geregeld. De gemeente kan de opdrachtnemer hierom vragen als (achteraf) blijkt dat kandidaat toch niet over de juiste ervaring beschikt voor het uitoefenen van de functie. De kosten/uren voor andere opleidingen en trainingen;

 • Zie modelovereenkomst: als de situatie zich voordoet zoals in artikel 5, lid 3 is benoemd én zich voordoet binnen 18 maanden na ingangsdatum overeenkomst, behoudt Opdrachtgever het recht om de kosten die ze maakt met het zelf zoeken naar een geschikte vervanger, in rekening te brengen bij Opdrachtnemer. Deze kosten worden gemaximeerd tot € 5.000,--;de gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de gedetacheerde kandidaat na één jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van de gemeente Haarlemmermeer;

 • Van toepassing zijn de Standaardafwijkingen Haarlemmermeer op DNR 2011 (herzien juli 2013) - versie 2021.   Toepasselijkheid van uw (leverings-)voorwaarden wordt door gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk uitgesloten. 

Kandidaatomschrijving

De kandidaat:

 • voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré. Later beginnen is bespreekbaar;

 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;

 • beschikt minimaal over een afgeronde MBO-opleiding, dan wel door meerjarige ervaring verkregen MBO-werk- en  denkniveau richting civiele techniek (grond- weg- en waterbouw);

 • heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC

 • kennis van VISI, Past Performance en Toezicht app is een pré;

 • heeft een VCA-VOL certificaat;

 • heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring als civieltechnisch toezichthouder en heeft ervaring met projectmatig werken;

 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Civieltechnisch toezichthouder (rechtstreeks ZZP niet toegestaan) die deze organisatie zoekt?