thumbnail
thumbnail
Casemanager Zorg en Ondersteuning

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
75
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

30 jun 2023

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

10 nov 2022

Bij deze opdracht ligt het accent op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgvraag en de situatie van inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Jij voert met deze inwoners het z.g. ‘keukentafel’ gesprek  en neemt besluiten over het al dan niet toekennen van WMO-voorzieningen en het afhandelen van jeugdmeldingen.
Als consulent voer je zelf geen hulp- en ondersteuning uit maar analyseer- en beoordeel je een situatie van de inwoner in zijn omgeving en specifieke situatie.
 
Taken
Je hebt direct contact met de inwoner met een hulpvraag en zijn directe omgeving en professionals die de inwoner al ondersteunen.
- Je analyseert de context van een inwoner en zijn omgeving en maakt samen met de inwoner een plan waarbij de gewenste verandering centraal staat, en waarin beargumenteert een voorstel voor ondersteuning (van eigen netwerk tot aan specialistische voorzieningen) wordt beschreven.
- Je voert taken uit die nodig zijn om de ondersteuning aan huishoudens te organiseren en te regelen, waaronder het nemen van een gemeentelijk besluit over al dan niet toekennen van een WMO maatwerkvoorziening.
- Je borgt – waar nodig – dat de inwoner weet wie in het vervolg de contactpersoon is (professional aan de voorkant) als er nieuwe vragen komen of andere oplossingen nodig zijn.
- Je informeert, ondersteunt en adviseert professionals in het netwerk bij vragen over cliënten, de te volgen route, en dergelijke, zodat zij inwoners goed kunnen helpen bij ondersteuningsvragen.
- Je draagt bij aan het bevorderen van de gewenste houding en gedrag bij professionals en collega’s bij de gemeente, bij de organisaties in het veld en de inwoners die uitgaat van de eigen kracht van inwoners en het realiseren van integrale oplossingen.
- Als dit voor de problematiek van het huishouden of de oplossing nodig is betrek je andere professionals of experts, of schakel je het Meer-team in.

Kandidaatomschrijving

Aantoonbaar afgeronde HBO opleiding
·        5 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente als WMO-consulent;
·         Aantoonbare ervaring als uitvoerend professional.
·         Werkt op dit moment met de systemen Civision Samenlevingszaken (SAM), Mens Centraal
·         Je beschikt over de volgende competenties: analytisch vermogen; lef; overtuigingskracht en besluitvaardig;  communicatief vaardig en samenwerkingsgericht;

  • Ervaring in het voeren van gesprekken met de doelgroep en het nemen van besluiten over in te zetten hulp;

  • Werkervaring bij een gemeente met de uitvoering van de WMO, zowel vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen als ook dagbesteding en begeleiding. Tevens heb je ervaring met meldingen op het gebied van PGB

Dienstencategorie

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

CPV code

92000000-1 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten

Werk- en denkniveau

Relevante HBO diploma (HBO SJD/Maatschappelijk werk)

Minimaal 5 jaar Werkervaring Gemeente

Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente als WMO-consulent

Geen ZZP'er

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. Een zzp’er/DGA als hierboven bedoeld kan alleen inschrijven op de opdracht als hij/zij in dienst treedt van het detacherings-/payrollbedrijf. Kies Ja indien u zich hieraan conformeert.

Werkt momenteel met Civision en Mens Centraal

Werkt momenteel met de systemen Civision en Mens Centraal

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Casemanager Zorg en Ondersteuning die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.