thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Sluit over 5 dagen
105
32 Zuid-Holland

Begindatum:

15 jan 2024

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
We hebben een mooie opdracht voor de tijdelijke invulling van de functie beleidsadviseur  Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg.

We zoeken een beleidsadviseur die weet wat er speelt in het werkveld Jeugdzorg en snel kan schakelen naar de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie. De kandidaat ontwikkelt beleid en adviseert op het gebied van Jeugdzorg en is daarnaast ook inzetbaar op andere (integrale) dossiers.

 • De kandidaat opereert vanuit het subteam Jeugdzorg binnen team Strategie en Sturing en werkt nauw samen met andere disciplines zoals contractmanagement, kwaliteit, financiën, inkoop en uitvoering.

 • De kandidaat vertaalt bestuurlijke doelstellingen naar concrete opgaven voor Haarlemmermeer en zorgt voor (bestuurlijke) advisering.

 • De kandidaat signaleert ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van de Jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en vertaalt deze in concrete en uitvoerbare beleidsvoorstellen en oplossingsrichtingen.

 • De kandidaat onderhoudt een lokaal, (boven)regionaal en multidisciplinair netwerk met partners.

De omgeving
Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein met als belangrijkste opgave de beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en echt ruimte wil bieden aan de uitvoerende professionals. Daarbij hebben we de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom altijd in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterkere verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van de samenleving’ en anderzijds ‘de ondersteuning van kwetsbare mensen’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.   

Het cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op de volledige jeugdhulp (Jeugdwet), begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo) en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners; jong en oud.  

Een groot deel van deze taken wordt door ‘anderen’ uitgevoerd (via het uitbesteden van taken). Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een belangrijke rol als opdrachtgever. Innovatie, verandering (transformatie), vertrouwen en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling.   

De kandidaat wordt onderdeel van team Strategie en Sturing van cluster MOZ. Een team met een leuke cohesie waarin collega’s je weten te vinden en bereidwilligheid tonen als je om hulp vraagt. Het team bestaat uit 19 beleidsadviseurs op de gebieden Jeugdzorg, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering.

Kandidaatomschrijving
De beleidsadviseur heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke dynamiek binnen een gemeente. Complexe vraagstukken met tegenstrijdige belangen zijn hem niet vreemd en weet hij tot goed resultaat te brengen. De kandidaat kan goed schakelen tussen de strategische uitdagingen op bestuurlijk niveau en het vertalen van het beleid naar de uitvoering. Projectmatig werken, belangen inschatten en prioriteiten stellen zijn voor de kandidaat vanzelfsprekend. De kandidaat is analytisch en weet te verbinden om resultaten te bereiken.

Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk: 

 • je hebt een relevante WO-opleiding en/of WO werk- en denkniveau;

 • je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring op beleidsmatig vlak in een politiek-bestuurlijke omgeving;

 • je hebt minimaal 3 tot 5 jaar actuele werkervaring in het sociaal domein in het beleidsveld Jeugdzorg.

 • je weet zaken op een heldere manier tot de kern terug te brengen en je durft te zeggen waar het op staat wanneer het vraagstuk dit nodig heeft; 

 • je bent in staat om processen te zien en deze vanuit een helicopterview te bezien;

 • je hebt inzicht in brede en complexe maatschappelijke processen.  

Eisen

 • Flexibel inzetbaar, start voor minimaal 16 uur per week, daarna per 1 februari 32 uur per week.

 • Op CV aantoonbaar WO werk en denk niveau.

 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsadviseur op het beleidsterrein jeugdzorg.

 • Op CV aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 • Op dinsdag 19 december tussen 09.00 en 11.30 uur beschikbaar zijn voor interview.

 • In verband met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. Indien een zzp’er voor deze opdracht in aanmerking wil komen, is dit mogelijk via detachering waarbij het detacheringsbedrijf niet louter een kassiersfunctie heeft. Het detacheringsbureau dient dan de offerte in. Een andere mogelijkheid om (indirect) voor de opdracht in aanmerking te komen is om in dienst te treden bij bijvoorbeeld een payrollbedrijf, dat de offerte indient. Een zzp’er als hierboven bedoeld kan niet zelf / rechtstreeks inschrijven op de opdracht. Kies Ja indien u zich hieraan conformeert

Gunningscriteria

 • Vanaf wanneer is kandidaat beschikbaar? Minimaal 16 uur per week waaronder de dinsdag op kantoor.

 • Op CV aantoonbaar ervaring met het werken in een vergelijkbare functie bij een Gemeente met 80.000 - 100.000 inwoners of bij een Gemeente met > 100.000 inwoners

 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring binnen het beleidsveld Jeugdzorg

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg die deze organisatie zoekt?