thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Inburgering en Schuldhulpverlening

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Sluit over 16 dagen
110
32 Zuid-Holland

Begindatum:

30 sept 2024

Einddatum:

15 mrt 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

11 jul 2024

Type inzet
In verband met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. Indien een zzp’er voor deze opdracht in aanmerking wil komen, is dit mogelijk via detachering waarbij het detacheringsbedrijf niet louter een kassiersfunctie heeft. Het detacheringsbureau dient dan de offerte in. Een andere mogelijkheid om (indirect) voor de opdracht in aanmerking te komen is om in dienst te treden bij bijvoorbeeld een payrollbedrijf, dat de offerte indient. Een zzp’er als hierboven bedoeld kan niet zelf / rechtstreeks inschrijven op de opdracht. Kies Ja indien u zich hieraan conformeert.

Omschrijving van de opdracht
We hebben een mooie opdracht voor de tijdelijke invulling van de functie beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied inburgering en schuldhulpverlening. Deze opdracht staat open in verband met zwangerschapsverlof van een van onze collega’s.

We zoeken een beleidsadviseur die weet wat er speelt in het werkveld inburgering en bij voorkeur ook schuldhulpverlening. Bij de invulling van deze functie is het nodig om snel te schakelen naar de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie. Naast de lopende werkzaamheden zijn er verschillende projecten waarbinnen de kandidaat adviseert over de genoemde werkgebieden. De kandidaat ontwikkelt beleid en adviseert op het gebied van Inburgering en Schuldhulpverlening.

 • De kandidaat opereert vanuit het subteam Werk, Inkomen en Inburgering binnen team Beleid en werkt nauw samen met andere disciplines zoals contractmanagement, kwaliteit, financiën, inkoop en uitvoering.

 • De kandidaat vertaalt bestuurlijke doelstellingen naar concrete opgaven voor Haarlemmermeer en zorgt voor (bestuurlijke) advisering.

 • De kandidaat signaleert ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van de inburgering en schuldhulpverlening en vertaalt deze in concrete en uitvoerbare beleidsvoorstellen en oplossingsrichtingen.

 • De kandidaat onderhoudt een lokaal, regionaal en multidisciplinair netwerk met partners.

 • De kandidaat adviseert en werkt mee binnen projecten op het gebied van inburgering en schuldhulpverlening.

De omgeving
Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model.  

Het cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op:  

 • Jeugdhulp en veiligheid (Jeugdwet).

 • Individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo).

 • De ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de bestrijding van armoede en (Participatiewet) schulden (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). 

 • Inburgering. 

Kortom, voor vrijwel alle zorg en ondersteuning van onze inwoners, jong en oud. Een groot deel van deze taken worden uitgevoerd door andere organisaties. Dit betekent voor ons een belangrijke rol als opdrachtgever.  Partnerschap, innovatie en verandering (transformatie) zijn kernbegrippen in de samenwerking.  

De kandidaat wordt onderdeel van team Beleid van cluster MOZ. Een team met een leuke cohesie waarin collega’s je weten te vinden en bereidwilligheid tonen als je om hulp vraagt. Het team bestaat uit 19 beleidsadviseurs op de gebieden Jeugdzorg, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering.

Kandidaatomschrijving
De beleidsadviseur heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke dynamiek binnen een gemeente. Complexe vraagstukken met tegenstrijdige belangen zijn hem niet vreemd en weet hij tot goed resultaat te brengen. De kandidaat kan goed schakelen tussen de strategische uitdagingen op bestuurlijk niveau en het vertalen van het beleid naar de uitvoering. Projectmatig werken, belangen inschatten en prioriteiten stellen zijn voor de kandidaat vanzelfsprekend. De kandidaat is analytisch en weet te verbinden om resultaten te bereiken.

Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk: 

 • Kandidaat heeft WO werk- en denkniveau;

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring op beleidsmatig vlak in een politiek-bestuurlijke omgeving;

 • Kandidaat heeft minimaal 3 tot 5 jaar actuele beleidsmatige werkervaring in het sociaal domein in het beleidsveld inburgering en of schuldhulpverlening.

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken (als onderdeel van een project en of als projectleider);

 • Kandidaat heeft zaken op een heldere manier tot de kern terug te brengen en je durft te zeggen waar het op staat wanneer het vraagstuk dit nodig heeft;

 • Kandidaat is in staat om procesmatig te denken en het werkveld vanuit een helicopterview te bezien;

 • Kandidaat heeft inzicht in brede en complexe maatschappelijke processen.  

Eisen

 • Flexibel inzetbaar, voor minimaal 32 uur per week.

 • Op CV aantoonbaar WO werk en denk niveau.

 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsadviseur op het beleidsterrein inburgering en/of schuldhulpverlening.

 • Op CV aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 • Beschikbaar zijn voor interview op dinsdag 13 augustus op kantoor in Hoofddorp.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Inburgering en Schuldhulpverlening die deze organisatie zoekt?