thumbnail
thumbnail

Adviseur bodem en ondergrond

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Overijssel

Begindatum:

6 feb 2023

Einddatum:

6 aug 2023

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

19 jan 2023

Adviseur bodem en ondergrond

Inleiding
In verband met het vertrek van één van onze collega’s binnen het team (onder)grond & techniek per 1 februari 2023 en de uitvoering van werkzaamheden die volgen uit de Visie bodem en ondergrond Enschede en het Werkprogramma bodem en ondergrond Enschede, hebben wij behoefte aan personele ondersteuning. Wij zijn dan ook opzoek naar deskundig adviseur op het gebied van bodem en ondergrond.

Kennis, opleiding en competenties:

  • Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau op het gebied van bodem en ondergrond;

  • Minimaal 10 jaar werkervaring binnen het vakgebied bodem en ondergrond;

  • Uitvoering geven aan de werkzaamheden die volgen uit de Visie bodem en ondergrond Enschede en het Werkprogramma bodem en ondergrond Enschede;

  • Interesse en affiniteit met vraagstukken rond bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, bodemenergie en energietransitie, verduurzaming en circulaire economie;

  • Kennis van wet- en regelgeving zoals Wet bodembescherming, Wet milieubeheer en Besluit bodemkwaliteit;

  • Kennis van NEN-normen voor bodemonderzoek en SIKB Richtlijnen en protocollen voor bodembeheer;

  • Ervaring met de uitvoering van bodemonderzoek en kennis van alternatieve bodemonderzoekmethoden zoals bijvoorbeeld XRF-metingen;

  • Het kunnen beoordelen van bodemonderzoeken en het kunnen werken met het gemeentelijke bodeminformatiesysteem enschede.nl/ondergrond;

  • Flexibel inzetbaar en bereikbaar. Binnen de gemeente Enschede werken wij hybride. Wij vinden het in het belang van het team dat je minimaal één dag in de week op kantoor aanwezig bent, bij voorkeur de maandag;

  • Affiniteit met de stad Enschede is een pré.

Hieronder een korte samenvatting van waar de Visie bodem en ondergrond en het Werkprogramma bodem en ondergrond betrekking op hebben.

Visie bodem en ondergrond
Als gemeente Enschede staan we de komende jaren voor een groot aantal opgaven. De
energietransitie is er daar één van. Maar ook onderwerpen als klimaatadaptatie, herstel van
biodiversiteit, circulaire economie en een gezonde en veilige leefomgeving. Deze maatschappelijke opgaven staan aan de basis van de Visie bodem en ondergrond. Wij willen namelijk niet alleen de kwaliteit van onze bodem en ondergrond beschermen, maar we willen bodem en ondergrond op een bredere manier benutten. Dit doen we onder andere door samen te werken met andere overheden, publieke organisaties, kennisinstellingen en belangengroepen. Daar waar opgaven in Twente de gemeentegrenzen overstijgen, is samenwerking tussen gemeenten en andere partijen, zoals het waterschap en netwerkbeheerders de sleutel om tot goede oplossingen te komen.  Dat is één van de redenen dat de Visie bodem en ondergrond is opgesteld samen met de gemeenten Almelo en Hengelo. Op 25 oktober 2021 is de Visie bodem en ondergrond Enschede door de gemeenteraad vastgesteld.

Werkprogramma bodem en ondergrond
De acties die voortkomen uit de Visie bodem en ondergrond zijn in Werkprogramma bodem en ondergrond opgenomen. In het werkprogramma is vermeld. “Wij voeren bodemsaneringen uit waar nodig, beheren het grondwater en verrichten andere taken die de bodemkwaliteit beschermen. Deze werkzaamheden blijven wij voortzetten. Maar daarnaast wordt vanuit het bodemvakgebied bijgedragen aan andere projecten en werkvelden, en nieuwe initiatieven, door met onze expertise anderen te ondersteunen. We willen de beschikbare kennis over bodem en ondergrond breder ontsluiten en beschikbaar stellen. Dit niet alleen voor gemeentelijke plannen en de aanpak van maatschappelijke opgaven, maar zeker ook voor iedereen die op de een of andere manier gebruik maakt van de wereld onder onze voeten. Wat en hoe we dit de komende jaren gaan doen is beschreven in dit Werkprogramma bodem en ondergrond 2022-2026.”

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur bodem en ondergrond die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.