thumbnail
Beleidsadviseur VTH - Accounthouder ODG

Gemeente Eemsdelta

Johan van Den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 13 dagen
100
36 Groningen

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

18-07-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

31-12-2022

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!


Opdrachtomschrijving
Als Beleidsadviseur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) – Accounthouder Omgevingsdienst ben je onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van de uitvoering van het VTH-beleid. Dit beleid moet nog geactualiseerd worden en klaargestoomd worden voor de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Je bent in staat om vanuit de VTH-beleidscyclus geheel zelfstandig binnen de gestelde kaders (afspraken, wensen en toekomstige ontwikkelingen van en met de deelnemers) werkzaamheden op te pakken en uit te voeren. De werkzaamheden kennen een cyclisch karakter en vloeien met name voort uit onderdelen van de P&C-cyclus (waaronder het opmaken van jaarverslag en kwartaalrapportages) en de Big8-beleidscyclus.

Als Accounthouder Omgevingsdienst adviseer je het bestuur en management inzake de opdrachtgeversrol richting de Omgevingsdienst Groningen. Je stelt hiertoe de jaaropdrachten op, beoordeelt het uitvoeringsprogramma en de voortgangsrapportages en adviseert hierover aan bestuur en management. Daarnaast zorg je voor afstemming en coördinatie tussen alle betrokken partijen (onder wie frontoffice, casemanagers, ODG, VRG-portefeuillehouder, (beleids-) medewerkers eigen gemeente, andere gemeenten) met betrekking tot vergunningen-, toezicht- en handhaving.

Kandidaatomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen en begeleiden van de uitvoering van het VTH-beleid, waaronder het voorbereiden van besluitvorming door college, commissie en/of raad;
 • (Strategisch) sparringpartner voor wethouder voor de relatie met de ODG;
 • Onderhouden contacten met de ODG en zorgen voor afstemming over taken en voortgang;
 • Bespreken van en advies vragen over door de ODG toegestuurde stukken, zowel in- als extern, alsmede (regie voeren op) het correct afhandelen daarvan, waaronder het voorbereiden van besluitvorming door college, commissie en/of raad;
 • Bewaken van de uitvoer van opdrachten door de ODG;
 • Bestuderen van en adviseren over rapportages;
 • Voeren van diverse in- en externe overleggen;
 • Input geven voor het VTH-uitvoeringsprogramma;
 • Factuurafhandeling;
 • Juridische advisering over milieutaken binnen de gemeente.


Wat vragen wij:

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur Juridisch) en beschik je over relevante werkervaring;
 • Je bent een bevlogen enthousiaste collega die communicatief sterk is en écht samen werkt;
 • Je hebt oog voor de klant (inwoners en ondernemers) en bent dienstverlenend;
 • Je staat stevig in je schoenen, je bent een netwerker en onderhoudt makkelijk contacten;
 • Je begrijpt de context waarin je werkzaam bent, hebt gevoel bij ‘politieke sensitiviteit’, je toont initiatief en bent vindingrijk en verrassend in jouw oplossingen;
 • Verder kom je makkelijk zelfstandig uit de voeten en werk je resultaatgericht;
 • Vanuit maatschappelijke ontwikkelingen weet je nieuwe heldere strategie en beleid te vormen;
 • Je herkent je in onze kernwaarden: Aantrekkelijk, Betrouwbaar, Dichtbij, Innovatief en Samen.

Interviewplanning

De gesprekken staan gepland op dinsdag 19 juli 2022 (tussen 13:00 – 16:00 uur)

Toelichting op rooster

De opdracht wordt uitgezet voor gemiddeld 24 – 36 uur per week

Dienstencategorie

Opsporings- en bewakingsdiensten, uitgezonderd vervoer per pantserwagen

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur VTH - Accounthouder ODG die deze organisatie zoekt?