thumbnail
thumbnail

Senior beleidsadviseur Cultuur

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 apr 2025

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

5 jun 2024

Senior beleidsadviseur Cultuur
Heb jij ruime kennis en ervaring met het beleidsterrein cultuur in een gemeentelijke organisatie? En ben je specifiek bekend met de Bredase cultuursector en de ruimtelijke behoefte hiervan? Dan zoeken wij jou als senior beleidsadviseur cultuur.

Introductie
Het team vrijetijdseconomie, cultuur en sport is op zoek naar een tijdelijke, strategisch beleidsadviseur cultuur. Vanuit deze rol ga je samen met het team invulling geven aan moties die betrekking hebben op het nieuwe cultuurbeleid ‘Stad van Creatief Talent. Cultuurbeleid Breda 2025-2040'. Heb jij ruime kennis en ervaring met het beleidsterrein cultuur in een gemeentelijke organisatie? En ben je specifiek bekend met de Bredase cultuursector en de ruimtelijke behoefte hiervan? Dan zoeken wij jou als senior beleidsadviseur cultuur.

De opdracht:
Het komende jaar werk je aan diverse openstaande moties die het strategische thema ‘Ruimte voor Cultuur’ raken. Om invulling te geven aan de moties lever je de volgende producten op en ben je voor onderstaande producten procescoördinator en strategisch adviseur.:

 1. Een werkagenda ‘Cultuur in Wijken en Dorpen’,

 2. Een werkagenda ‘Kunst en Cultuur in de Publieke Ruimte’,

 3. Minimaal 3 gebiedsprofielen ‘Ruimte voor Talent’ voor de grote gebiedsontwikkelingen van Breda.

Als onderdeel van de opdracht kom je met een planning wanneer de drie producten opgeleverd worden die je binnen 6 weken bespreekt met je opdrachtgever. .Alle 3 de opdrachten dienen aan het eind van de opdrachtdatum gerealiseerd zijn.

Netwerken:

 1. Je schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking; Je informeert waar nodig de lokale cultuursector over de bovenstaande producten.

 2. Je verstevigt de samenwerking met reeds aangesloten partners. Je bent (waar nodig) ook betrokken bij interne en externe overleggen over de gebiedsontwikkelingen van Breda.

 3. Je adviseert het college van burgemeester en wethouders op deze onderwerpen en je voorziet de gemeenteraad van informatie.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

 • Je hebt ruime werkervaring met het beleidsterrein cultuur binnen een gemeentelijke organisatie.

 • Je hebt kennis van het thema ‘Ruimte voor Cultuur’ en bent bekend met de Bredase cultuursector.

 • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief.

 • Je hebt ervaring met het coördineren van complexe processen en het structureren en schrijven van cultuurbeleidsteksten.

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, beweegt je makkelijk in diverse netwerken en kan vanuit een faciliterende rol zakelijke gesprekken voeren.

 • Je bent empathisch, hebt een open blik en staat open voor vernieuwing.

Wie zijn wij?
Als senior beleidsadviseur cultuur werk je vanuit de afdeling Stedelijk Beleid, Team Vrijetijdseconomie, Cultuur en Sport. In dit team werk je samen met zes andere Beleidsadviseurs Cultuur. Gemeente Breda is volop bezig met het nieuwe cultuurbeleid ‘Stad van Creatief Talent. Cultuurbeleid Breda 2025-2040'. Met dit nieuwe beleid willen we de bewoners, bezoekers, talenten, bedrijven en internationals verbinden met een aantrekkelijk cultuuraanbod, ontwikkeld voor, door én met talenten. De komende jaren ligt de focus op drie beleidsprogramma’s: de Basis voor Cultuur, Cultuur voor Jeugd en Jongeren en Talentontwikkeling in de Creatieve Industrie. Het cultuurbeleid bevat daarnaast drie strategische thema’s: Subsidies, Zichtbaarheid en Ruimte voor Cultuur. Jouw opdracht focust op dit laatste thema. Lees meer over het Cultuurbeleid Breda 2025-2040 en Gemeente Breda.

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten

 • Voor de inzet van zzp’ers heeft de gemeente Breda een contract met Haert BV (onderdeel van Driessen). Zij verzorgen voor ons het zzp- contractmanagement. Haert BV gaat namens de gemeente Breda het contract met de zzp’er aan. De zzp’er gaat zijn/ haar uren registreren in Flex West-Brabant en stuurt zijn/ haar factuur naar Haert BV. Met uw inschrijving verklaart u rechtstreeks als zzp’er in te schrijven op deze opdracht en akkoord te zijn met het zzp-contractmanagement via Haert BV.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2024 is vastgesteld op € 233.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 23.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2024 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 221. Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.

 • Breda VOG adviseurs- en managersfunctie. Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. Met uw inschrijving verklaart u zo spoedig mogelijk na gunning van de opdracht een VOG (van de door u voorgestelde kandidaat) te uploaden in het digitaal dossier van de kandidaat in Flex West-Brabant. Het betreft een VOG met screeningsprofiel 11, 12, 13, 22, 41 en 53. De kosten voor het aanvragen van de VOG kunnen eenmalig gedeclareerd worden via de urenregistratie in Flex West-Brabant. Let op: Als binnen een termijn van 3 weken geen geldige VOG wordt geüpload, wordt de urenregistratie van de ingehuurde medewerker geblokkeerd en behouden wij ons het recht voor de opdracht per direct te beëindigen.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week. Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting van Cultuur. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als Project/Procesmanager. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft kennis van de Bredase cultuursector. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft ruime kennis van en ervaring met het beleidsterrein Cultuur waarvan minimaal 3 jaar binnen bij een gemeente. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

 • Uw kandidaat heeft ervaring met het structureren en schrijven van cultuurbeleidsteksten. Dit moet blijken uit het cv

 • Uw kandidaat heeft ervaring met het coördineren van complexe processen op het gebied van ruimte voor cultuur; Er staat een korte beschrijving in het cv waaruit dit blijkt. Dit moet blijken uit het cv

 • Uw kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

  • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit

  • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden; beweegt je makkelijk in diverse netwerken en kan vanuit een faciliterende rol zakelijke gesprekken voeren

  • Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

  • Je beschikt over inlevingsvermogen, een open blik en staat open voor vernieuwing De datum donderdag 20 juni is gereserveerd voor persoonlijke gesprekken. Wij verzoeken u (uw kandidaat) vriendelijk hier reeds rekening mee te houden.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior beleidsadviseur Cultuur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.