thumbnail
thumbnail

Projectleider vitaliteitsaanpak voor vitale buurten, wijken en dorpen

Marktplein 1, 7311 LR Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
32 - 36 uur Gelderland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

31 dec 2025

Uren per week:

32 - 36 uur

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Opdracht omschrijving

De gemeente Apeldoorn werkt sinds 2019 met de Vitaliteitsaanpak waarin op basis van data-analyse, participatie en samenwerking met gebiedspartners (oa woningcorporaties, welzijnswerk, politie etc.) wordt gekomen tot een Vitaliteitsagenda. Daarin staat opgenomen wat er nodig is om het gebied op allerlei terreinen vitaal te houden of vitaler te maken.

Vitale buurten, wijken en dorpen waar mensen met veel plezier wonen en ook zelf een bijdrage aanleveren. Dat is het doel van de Vitaliteitsaanpak. Kerninstrument van deze aanpak is de Vitaliteitsagenda. Hierin staan actie- en gebiedsgerichte plannen waar iedereen baat bij heeft.

Dit doen we voor 39 gebieden. Zowel in 2024 als in 2025 dienen vier Vitaliteitsagenda’s te worden opgesteld en door het college vastgesteld. In 2024 gaat het om De Gaarden, Brinkhorst-Driehuizen, Welgelegen en het Componistenkwartier. Eind 2024 worden de gebieden voor 2025 bepaald.

Momenteel trekken de Gebiedsmanagers dit proces. Dat blijkt simpelweg te veel werk èn er is behoefte aan een kwaliteitsslag met meer eenvormigheid.

Verantwoordelijkheden

Specifieke aandachtspunten:

 • Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken, kwaliteiten en (potentiële) samenwerkingspartners. Eenvormigheid betekent dus beslist niet ‘one size fits all’ maar wel meer eenvormigheid in het proces en de communicatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor een duidelijk, bij het gebied passend proces om te komen tot Vitaliteitsagenda’s. Dit doe je door te werken op basis van de vastgestelde Vitaliteitsaanpak waarin de stappen staan die doorlopen worden om te komen tot een Vitaliteitsagenda. Waar nodig of wenselijk vul je deze per gebied met maatwerk in. In deze aanpak integreer je het Apeldoorns Projectmatig Werken (APMW).

 • Je werkt nauw samen met de beleidscollega’s en de projectondersteuner van de eigen vakgroep Gebiedsmanagement. En natuurlijk met de gebiedsmanagers van de gebieden waarvoor een Vitaliteitsagenda wordt opgesteld. Zij voorzien je van advies en inhoudelijke input.

 • Buiten de vakgroep werk je per gebied samen met relevante (beleids)collega’s. Bijvoorbeeld van het sociaal domein, beheer & onderhoud, in het gebied spelende projecten, energietransitie etc. Eigenlijk alle collega’s die met hun werk (kunnen) bijdragen aan de vitaliteit van het desbetreffende gebied.

 • Natuurlijk is er ook nog een hele samenwerkingswereld buiten de organisatie. Vrijwel standaard gaat het daarbij om woningcorporaties, welzijnswerk en politie maar in bepaalde gebieden kan het ook gaan om bijvoorbeeld zorgpartijen, scholen en kerken of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en de provincie.

 • En vanzelfsprekend werk je met de inwoners van een gebied aan een goede uitvoerbare Vitaliteitsagenda waarin zij zich herkennen en die ook door hun initiatieven en bijdragen tot uitvoering komt.

Daarnaast werk je aan de doorontwikkeling van de Vitaliteitsaanpak door met jouw kennis en kunde bij te dragen aan vraagstukken als:

 • Hoe kunnen we met de Vitaliteitsaanpak beter sturen op onze doelen en de PDCA-cyclus integreren?

 • Hoe zorg je ervoor dat de Vitaliteitsagenda’s ‘levende’ documenten zijn waar energie op zit en dat ook na de vaststelling blijft?

 • Hoe kan  een gebiedsmanager de coördinatie van de uitvoering het beste inrichten?

 • Hoe ga je om met gebieden waarin de vastgestelde Vitaliteitsagenda niet voldoende lijkt om het tij te keren?

 • Hoe kunnen we de (tussentijdse) evaluatie en eventuele bijstelling van de al vastgestelde Vitaliteitsagenda’s het beste vorm en inhoud geven?

 • Hoe integreren we de rol van andere collega’s van Gebiedsmanagement zoals de Initiatievenmakelaar het beste in de Vitaliteitsaanpak?

Als projectleider Vitaliteitsaanpak beschik je over de volgende competenties:

Plannen, coördineren, structureren, volharden overtuigingskracht, samenwerken, schrijven en communiceren. Daarnaast politieke sensitiviteit, maatschappelijke sensitiviteit, humor, positieve energie en interesse in mensen.

Zonder ‘harde’ competenties wordt de klus niet geklaard. Zonder ‘zachte’ competenties wordt de klus niet goed geklaard. Draagvlak, enthousiasme in de samenwerking (zeker ook met externe partijen), invoelingsvermogen voor problematiek van inwoners (soms op hele andere terreinen) zijn allemaal van belang om tot een goed resultaat te komen.

Functie-eisen

Wij zoeken projectleider die:

 • gelooft in de waarde van integraal gebiedsgericht werken

 • continu bouwt aan draagvlak, samenwerking en eigenaarschap

 • het belang van communicatie en afstemming beseft en daarin geen stappen overslaat of partijen uit het oog verliest

 • overzicht en structuur aanbrengt

 • resultaat bereikt

en ook:

 • een academisch werk- en denkniveau heeft

 • de bereidheid heeft om zo nodig in de avonden of de weekenden te werken

 • (vrijwel) fulltime beschikbaar is

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 mei 2024 tot en met 31 december 2025 voor 32 - 36 uur per week.De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer zes (6) maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

1. U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.

2. De kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau. De voornoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

3. De kandidaat is bereid om zo nodig in de avonden of de weekenden te werken.

4. De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG te overleggen, uitgaand van Algemeen Screeningsprofiel Informatie Functieaspecten 11, 12 en 13. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden.

5. De inschrijver mag maximaal 2 kandidaat aanbieden. Per kandidaat dient een aparte inschrijving ingediend te worden. De inschrijving kan tot 15 april 2024 23.59 uur ingediend worden.

35 %

1. De kandidaat heeft ruime ervaring als programma- of projectleider binnen een gemeente. Beoordeling: - De kandidaat heeft geen ervaring als programma- of projectleider binnen een gemeente (0 punten). - De kandidaat heeft ervaring als programma- of projectleider binnen een gemeente met < 100.000 inwoners (3 punten). - De kandidaat heeft ervaring als programma- of projectleider binnen een gemeente met > 100.000 inwoners (5 punten).

35 %

2. De kandidaat heeft ervaring met integraal gebiedsgericht werken. Beoordeling: - De kandidaat heeft geen ervaring met integraal gebiedsgericht werken (0 punten). - De kandidaat heeft 1 - 3 jaar ervaring met integraal gebiedsgericht werken (3 punten). - De kandidaat heeft 3 jaar of meer ervaring met integraal gebiedsgericht werken (5 punten).

30 %

3. De kandidaat heeft ervaring met proces-gestuurd werken (PDCA-cyclus). Beoordeling: - De kandidaat heeft geen ervaring met proces-gestuurd werken (0 punten). - De kandidaat heeft 1 - 3 jaar ervaring met proces-gestuurd werken (3 punten). - De kandidaat heeft 3 jaar of meer ervaring met proces-gestuurd werken (5 punten).

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider vitaliteitsaanpak voor vitale buurten, wijken en dorpen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.