thumbnail
thumbnail
Stadsdeel Nieuw West - Circulair Adviseur

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
26 Noord-Holland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

26

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Opdrachtomschrijving

 • Het leveren van kennis en expertise over systeemverandering, brede welvaart, duurzaamheid, circulaire economie, bedrijfsleven en innovatie.

 • Het begeleiden van het opzetten van democratische, inclusieve ondernemingen in Nieuw-West passend binnen de Community Wealth Building-aanpak.

 • Het op praktische wijze leggen van de verbinding tussen (de behoeften en wensen van) bewoners van Nieuw-West en het bedrijfsleven.

 • Het inbrengen van kennis en ervaring gericht op het lokaal circulerend houden van geldstromen.

 • Het signaleren en benutten van kansen om duurzame en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand te laten gaan.

 • Advies geven en actie ondernemen voor innovatieve, integrale manieren om de verduurzaming van Nieuw-West te versnellen.

 • Het in samenwerking opzetten en laten floreren van een duurzaam bedrijvennetwerk (Green Business Club Sloterdijken), relevante netwerkcontacten inbrengen en nieuwe contacten leggen.

 • Hierbij is het van belang dat je een uitstekende bestuurlijke antenne bezit, je een geboren netwerker bent en je kunt goed onderhandelen en weet te komen tot maximale resultaten.

De verantwoordelijkheden richten zich op de volgende aandachtgebieden:

 • Community Wealth Building (systeemverandering gericht op brede welvaart) opzetten in Nieuw-West; de circulair adviseur maakt daartoe deel uit van het Community Wealth Building-team van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

 • Duurzaamheid bevorderen in Nieuw-West en in het bijzonder het Sloterdijken-gebied; daartoe maakt de circulair adviseur deel uit van het gebiedsteam Sloterdijk Nieuw-West en van de Green Business Club Sloterdijken.

 • Op innovatieve wijze de verbinding leggen tussen bovenstaande twee verantwoordelijkheden.

Werkzaamheden

 • Een pro-actieve rol vervullen in het Community Wealth Building-team, met als specifieke taak het leveren van inzet en expertise voor het opzetten van democratische, inclusieve ondernemingen in Nieuw-West en/of het omvormen van bestaande initiatieven tot een democratische, inclusieve onderneming. Daarbij oog hebben voor kansen om bij het opzetten van deze ondernemingen in te spelen op de duurzaamheidsopgave (energietransitie, circulaire economie).

 • Het leggen van verbindingen en doelgericht afstemmen met het werkgebied (Nieuw-West), zodat de op te zetten ondernemingen aansluiten op de (werkgelegenheids-)behoeften en -wensen in het gebied.

 • Als teamlid van het Community Wealth Building-team bijdragen aan strategievorming, planvorming, onderlinge afstemming, teambuilding, communicatie, etc.

 • Als teamlid van het Community Wealth Building-team ondersteuning en expertise inbrengen over een aanpak om geldstromen langdurig in het stadsdeel te houden en te laten circuleren.

 • Actief participeren in de Green Business Club Sloterdijken, met een focus op circulaire economie.

 • Een adviserende en participerende rol vervullen in het gebiedsteam Sloterdijk Nieuw-West.

 • Nauw contact onderhouden met andere duurzaamheidsprofessionals binnen het stadsdeel en de gemeente gericht op (innovatieve kansen voor) verduurzaming en systeemverandering.

 • Relevante netwerkcontacten inbrengen: met name bedrijven die aan de slag zijn of willen met duurzaamheid, circulaire economie en brede welvaart in (of nabij) Sloterdijk Nieuw-West.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het “groene stadsdeel” genoemd. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en RVE’s mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams.

Eisen

 • Eis - Draaideurconstructie
  De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

 • Zzp'er of zzp'er via intermediair
  De gemeente houdt zich als goed opdrachtgever aan alle wettelijke voorschriften zoals de wet DBA.

  De opdrachtgever zet deze functie uit als detachering. De aangeboden kandidaat is in dienst van de opdrachtnemer en betreft geen zzp'er of een zzp'er die via een intermediair wordt aangeboden.

 • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

  Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring m.b.t. het bij elkaar brengen van ondernemers en andere stakeholders rondom duurzame en maatschappelijke vraagstukken.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het (formele, informele en juridische) traject van het opzetten en functioneren van coöperatieve ondernemingen.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het opzetten en tot bloei laten komen van een bedrijvennetwerk, alsmede met het verder laten groeien van een bedrijvennetwerk.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar projectervaring met de volgende thema’s: circulaire economie, coalitievorming gericht op innovatie, bewustzijn ontwikkelen gericht op duurzaamheid en brede welvaart.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie binnen een 4G gemeente.

Wensen

 • Wens - Kennis
  De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van en heeft relevante contacten in het Sloterdijken-gebied en Nieuw-West, in het bijzonder gericht op ondernemers.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het (bege)leiden van coalities of leerkringen van gemengde samenstelling (ondernemingen, overheid, onderwijs).

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met een diversiteit aan branches in het bedrijfsleven.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het functioneren van een Green Business Club.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Stadsdeel Nieuw West - Circulair Adviseur die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.