thumbnail
626- Beleidsadviseur Zorg & Welzijn

Gemeente Amstelveen

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Nederland

Beleidsadvies
Sluit vandaag
80
32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

22-07-2022

Sluitingsdatum:

11-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-03-2023

De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op preventie en mogelijkheden tot ontplooiing in Amstelveen & Aalsmeer. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen:

 • jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk);
 • complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams) en 
 • samenleving (collectieve voorzieningen, preventie, ontplooiing).

Het beleidsteam Samenleving geeft mede uitvoering aan politieke programma’s d.m.v. een integrale benadering en een sterke regierol. Het team beheert (subsidie-) opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen cultuur, welzijn, onderwijs, jeugd, sport, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke voorzieningen van/voor onze inwoners.


Als beleidsadviseur zorg en welzijn zorg jij met je collega’s ervoor dat inwoners in Aalsmeer en Amstelveen kunnen rekenen op goede voorzieningen. Binnen het cluster Zorg & Welzijn ben jij één van de schakels naar de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Je richt je op de integrale advisering van het gemeentebestuur. Je hebt een goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit en benut de ruimte.


Je bent als beleidsadviseur breed inzetbaar: je vormt de schakel tussen inwoners, maatschappelijke partners en andere beleidsvelden. Je organiseert en verzorgt beleidsontwikkeling, legt dwarsverbanden, maakt resultaten van het beleid zichtbaar, lost vraagstukken op of zorgt dat deze op de goede tafel geagendeerd worden. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met bewonersinitiatieven, ontwikkelt beleid rondom vrijwilligers of mantelzorgers of pakt een nieuwe ontwikkeling binnen het cluster op. Daarin werk je nauw samen met collega’s en zoekt actief verbinding en samenhang. Het gaat om een veelzijdige functie die vraagt om coördinerend vermogen, verwachtingenmanagement en omgevingsbewustzijn.

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt een relevante HBO+ opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Beleidsadviseur Zorg & Welzijn bij een overheidsorganisatie waardoor je een volwaardige sparringpartner bent.
 • Je hebt 2 jaar ervaring met bewonersinitiatieven, bewonersgroepen en/of de inzet vrijwilligers.
 • Je hebt 2 jaar ervaring met Ouderen & mantelzorg.
 • Je hebt 2 jaar ervaring met subsidieverlening.
 • Je legt gemakkelijk contacten, stapt over drempels en maakt verbinding.
 • Je hebt ervaring met en inzicht in (totstandkoming van) beleid en met opdrachtverlening.
 • Je beschikt over ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden die je in staat stellen resultaatgericht te werken. Je schrijft heldere, kernachtige adviezen.

Competenties:

 • Klantgericht.
 • Resultaatgericht.
 • Betrouwbaar.
 • Goed ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden.
 • Communicatief zeer sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Creatief.
 • Zelfstandig.
 • Omgevingsbewust.
 • Bestuurlijk sensitief

BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone inclusief abonnement en een laptop dient mee te nemen voor zakelijk gebruik.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist.
Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op kantoor op woensdagochtend 17 augustus. De aangeboden kandidaat dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79000000-4 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de 626- Beleidsadviseur Zorg & Welzijn die deze organisatie zoekt?