thumbnail
thumbnail

Procesregisseur Samenwerking prestatieafspraken

Gemeente Altena

Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

5 feb 2024

Procesregisseur Samenwerking Altena en corporaties
De volkshuisvestelijke opgave in Altena vullen we als gemeente in samen met woningcorporatie Bazalt Wonen en woonstichting Land van Altena. Altena telt ruim 22.500 woningen waarvan circa 23% in de sociale huursector. Bazalt Wonen heeft het grootste aandeel sociale huurwoningen in Altena.

Onze droom
Samen werken we aan de sociale woningopgave in Altena met aandacht voor gebouw, klimaat, leefomgeving, gezondheid en mens. Wij dromen en willen verder werken aan een geoliede samenwerking.

Dat houdt in
Een samenwerking waarin:

 1. We gezamenlijk de toekomstige doelen bepalen (het WAT), waaruit ambitie en profilering van ons gebied spreekt;

 2. We op verschillende niveaus van onze organisaties (bestuur, management en medewerkers) de goede gesprekken voeren over het WAT en het HOE;

 3. Prestatieafspraken een natuurlijk(e) resultante/uitvloeisel zijn van wetgeving, inhoud en deze goede gesprekken (het HOE om te komen tot het WAT);

 4. We samen als team streven naar en het werken aan het bereiken van doelen en resultaten;

 5. We samen durf en lef tonen om die extra stap(pen) te zetten.

Het hier en nu
We merken dat we intern binnen Altena én ook in de externe samenwerking tussen Altena en de corporaties nog niet op het samenwerkingsniveau acteren waar we het liefst willen zijn. We ervaren nog onvoldoende een set van gezamenlijk doelen en ambities.
In de overleggen komen we nog onvoldoende tot de kern, waarmee we ook nog onvoldoende in de positie komen tot het stellen van de juiste doelen en resultaten. Daarnaast ervaren we de prestatieafspraken nog teveel als een losstaand product dat we moeten opleveren, waarna monitoring en elkaar aanspreken op afspraken achterblijft. We maken in principe elke twee jaar prestatieafspraken tussen Altena en de corporaties. Mede door bovenstaande situaties hebben we er nu voor gekozen om afspraken te maken voor één jaar (2024) en komend jaar te benutten om onze samenwerking verder vorm en inhoud te geven.

Beoogd proces 2024 als basis voor later
We zoeken een procesregisseur die vanaf begin 2024 een proces initieert, regisseert, (bij)stuurt om te komen tot een hernieuwde samenwerkingsbasis, resulterend in prestatieafspraken voor 2025-2026 en een gestroomlijnd proces voor de komende jaren. Dan zou onze droom werkelijkheid worden.
2 / 3

In het proces moet in ieder geval aandacht zijn voor:
a. Het verkennen van de WAARTOE en WAT volgens Altena (intern proces tussen bestuurders onderling, tussen bestuurders en beleidsmedewerkers);
b. Het verkennen en uitspreken van onze gezamenlijke WAARTOE (gedeelde basis);
c. Het verkennen van de gezamenlijke WAT (droom, ambities);
d. Het verkennen van de HOE (inhoud, proces, etc.) om de WAT te bereiken;
e. Het benoemen en beleggen van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Uiteraard zijn er nog andere aspecten te benoemen die aandacht moeten krijgen. We laten het aan de procesregisseur om deze bij het plan van aanpak en/of gedurende het proces aan de orde te stellen.

We zoeken
Voor het lopen van de route zoeken we een procesregisseur (of een combinatie van personen) die:
i. Aantoonbare ervaring heeft met soortgelijke processen om te komen tussen een goede samenwerking tussen partijen;
ii. Aantoonbare kennis van en ervaring met de rollen van gemeentes en corporaties heeft;
iii. In staat is om ook op inhoud te kunnen verkennen en daarbij de juiste vragen kan en durft te stellen om zo echt de nieren te proeven.

Over Altena en de corporaties
De gemeente Altena is in 2019 ontstaan vanuit een fusie van de voormalige gemeentes Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Woningcorporatie Bazalt Wonen is een fusieorganisatie van de voormalige woningcorporaties Woonlinie en Woonstichting Meander. Met woonstichting Land van Altena is in het kader van de fusie wel gesproken over deelname aan die fusie maar uiteindelijk heeft Land van Altena besloten zelfstandig te blijven.

Eisen

 • In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er. Is de kandidaat die u presenteert bij uw bureau in dienst of, indien u zelf als ZZP’er inschrijft, bent u bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

 • Kandidaat kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Deze dient aangevraagd te worden door de leverancier op basis van het volgende profiel. Algemeen screeningsprofiel: 1,4,11,12,41 Let op: De VOG moet binnen zijn vóór de startdatum

 • Kandidaat is beschikbaar voor het aantal uren per week zoals in de aanvraag wordt aangegeven.

 • Kandidaat is in staat op de startdatum, zoals in de aanvraag wordt aangegeven, te starten met de opdracht.

 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. Dit moet blijken uit het CV.

 • Kandidaat heeft recente ervaring met procesbegeleiding tussen een gemeente en een marktpartij / woningcorporatie. Dit moet blijken uit het CV.

 • Kandidaat beschikt over 1 of over meer referenties.

 • Uurtarief kandidaat is niet hoger dan maximum tarief?

 • Kandidaat heeft ervaring met werken binnen een politiek bestuurlijke organisatie. Dit moet blijken uit het CV.

Wensen

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar ervaring als Procesregisseur binnen een gemeentelijke organisatie. Dit moet blijken uit het CV.

 • Kandidaat heeft recente ervaring met prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie(s). Dit moet blijken uit het CV.

 • Kandidaat heeft ervaring met werken met een woningcorporatie. Dit moet blijken uit het CV.

 • Kandidaat past binnen het team. Dit moet blijken uit het gesprek.

 • Kandidaat beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan op verschillende niveaus communiceren. Dit moet blijken uit het gesprek.

 • Kandidaat beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Dit moet blijken uit het gesprek.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesregisseur Samenwerking prestatieafspraken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.