thumbnail
thumbnail

Programmasecretaris/Procesmanager

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Sluit over 4 dagen
Geen maximum
12 Utrecht

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

13 feb 2024

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en
informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in
Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de
uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

  • Natuurinformatie en Natuurbeheer

  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

  • Stikstof en Natura 2000

De unit GBO verzorgt in opdracht van de provincies het landelijk beheer van
gemeenschappelijke informatiesystemen. Eén van die systemen is de
risicokaart. Dit is een openbare, geografische kaart met plaatsgebonden en
geografisch te onderscheiden risico’s op basis van het risicoprofiel van de
veiligheidsregio’s en gegevens van het Register Risicosituaties Gevaarlijke
Stoffen (RRGS). De Risicokaart is technisch, inhoudelijk en beleidsmatig
verouderd. Daarom heeft het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
opdracht gegeven tot het inrichten van een organisatie voor de
ontwikkeling van een nieuwe Risicokaart. Dit heeft geleid tot de vaststelling
van de ‘Visie op een nieuwe Risicokaart’ (2017) en de position paper ‘De
nieuwe Risicokaart als Portaal Risicokaart’ (2018). Eind 2018 gaf het IPO
‘go’ voor de start van het Portaal Risicokaart. Op 27 februari 2019 is het
‘Programma Risicokaart 2019’ vastgesteld. Het Programma houdt zich primair bezig met:
• Het in stand houden van de huidige Risicokaart, en
• Het ontwerpen van de nieuwe Risicokaart, het Portaal Risicokaart.
Een projectteam werkt aan de uitvoering van het Programma. Het
projectteam bestaat uit de kernbezetting van een projectleider, strategisch
beleidsadviseur, communicatiemedewerker en een senior
programmasecretaris. Het projectteam werkt samen en in afstemming met
het programma REV van het ministerie van IenW en projecten van het
ministerie van JenV en VNG. De beleidsmatige afstemming in deze
ketensamenwerking vindt plaats in het Tactisch Overleg
Informatievoorzieningen Veiligheidsrisico’s (TOIV). In gezamenlijkheid
wordt gewerkt aan één informatievoorziening voor Omgevingsveiligheid.
Wat ga je doen
Als senior programmasecretaris ondersteun je het Programma Risicokaart.
Je werkt nauw samen met de collega’s in het projectteam en relevante
partners (ministeries, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s,
gemeenten en omgevings-diensten). De portefeuillehouder risicokaart
namens de provincies treedt op als opdrachtgever. De aansturing in de
dagelijkse uitvoering gebeurt door de projectleider en strategisch
beleidsadviseur.
De programmasecretaris:
• Plant en organiseert het Tactisch Overleg Informatievoorzieningen
Veiligheidsrisico’s. Het overleg vindt minimaal 4x per
jaar plaats.
• Bereidt het TOIV inhoudelijk voor in overleg met de projectleider
en strategisch adviseur.
• Stelt de agenda op van het TOIV en doet de verslaglegging.
• Bewaakt de voortgang en afhandeling van acties en besluiten uit
dit overleg.
• Organiseert de overleggen van het programmateam, bereidt deze
inhoudelijk voor en zorgt voor de verslaglegging.
• Algemene secretariële werkzaamheden: plannen, agenderen,
coördineren, maken van afspraken met interne en externe
relaties.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmasecretaris/Procesmanager die deze organisatie zoekt?