Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Informatie analist

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Utrecht

Begindatum:

22 apr 2024

Einddatum:

21 apr 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

21 mrt 2024

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)

 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

 • Stikstof en Natura 2000

Programma Verbetering VHR-monitoring
BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering hiervan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.  

Wat ga je doen
De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke pijlers, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring:  Uitvoering natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. Omdat de uitkomsten vanuit de pijlers moeten leiden tot informatievoorziening en dit een apart vakgebied is, heeft het programma behoefte aan de expertise van een informatieanalist met kennis van natuurmonitoring.

Als informatieanalist natuurmonitoring sla je bruggen tussen de gebruikers (business), informatie en techniek. Je brengt de behoeftes van de stakeholders in kaart en vertaalt deze naar (technische) oplossingen. Je stelt requirements op en prioriteert deze in overleg met de gebruikers. Op basis daarvan schrijf je heldere documenten en adviezen, zoals vooronderzoeken, impactanalyses, business cases, (onderdelen van) Project start architecturen, verbetervoorstellen en/of functionele ontwerpen. Daarbij borg je dat je adviezen in overeenstemming zijn met de informatiekaders en architectuurprincipes van BIJ12 en provincies. Ook breng je informatiestromen en processen in kaart en je adviseert over de beste manier om informatiesystemen in te voeren. Je doet voorstellen die bijdragen aan een goede kwaliteit van het huidige en toekomstige informatielandschap.

Context
Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening van de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een omgevingsmanager en een programmamanagement ondersteuner geven op dit moment invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een informatieanalist Natuurmonitoring. Ervaring met natuurwetgeving-gerelateerde projecten en begeleiding van opdrachtgevers is een pré. Als informatieanalist werk je samen met de projectleiders en inhoudelijk adviseurs binnen het programma.

Met jouw analyserende en verbindende vermogen breng je de behoeftes van de stakeholders in kaart en vertaal je deze naar (technische) oplossingen. Ook creëer je overzicht in informatiestromen en processen en adviseer je over de beste manier om informatiesystemen in te voeren, met daarbij oog voor kwaliteit en haalbaarheid van de activiteiten die nodig zijn voor het verbeteren van de natuurmonitoring in Nederland vanuit de eisen van de VHR. Je neemt hierin een proactieve rol. Je zorgt daarbij, samen met het team, dat besluiten en processen zichtbaar zijn voor de interbestuurlijke werkgroepen.

In deze functie heb je ook een creatieve rol, waarbij je adviseert en onderzoekt hoe de nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring het beste getoetst kunnen worden door middel van pilots.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding met een sterke informatie / ICT component, bij voorkeur Informatica of Informatiemanagement.

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als informatieanalist, in het overheidsdomein.

 • Kennis van en ervaring met processen en ontwikkelingen op het gebied van: natuur, geo-informatie, externe veiligheid, digitale overheid, duurzame ruimtelijke ontwikkelingen en water.

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het maken, bijhouden en veranderen van informatiemodellen

 • Ervaring met het maken van impactanalyses en modelleren van data- en informatiestromen.

 • Ervaring met het geven van gericht informatieadvies op de business, de informatie en de techniek.

 • Het schrijven van functionele specificaties - requirements, features, user stories en use cases.

 • Werken in agile scrum/ DevOps teams en volgens Prince2. Ontwerp, ontwikkeling en (functioneel) beheer van voorzieningen.

 • Aantoonbare ervaring met het werken in een complexe, dynamische multi-stakeholderomgeving, bij voorkeur binnen de overheid.

Aantal uur per week: 28 - 36 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)
Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Informatie analist die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.