thumbnail
thumbnail
Adviseur

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Utrecht

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

15 nov 2023

Inleiding
Heb jij ruime ervaring binnen het stikstof- of luchtkwaliteitsdossier, werk je graag op het raakvlak van beleid en uitvoering en doe je dat graag vanuit een meer uitvoerende rol, lees dan snel verder over deze uitdagende functie bij het Expertiseteam Stikstof en N2000 van BIJ12! Hierbij zijn we op zoek naar een of meer adviseurs ter versterking van de flexibele schil binnen ons team AERIUS. 

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units waaronder de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies en de IPSN bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling en -uitvoering, vergunningverlening, toezicht & handhaving, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis en expertise op het vlak van ecologie, AERIUS, VTH, juridisch en modelmatig. We ondersteunen door beantwoording van vragen en delen en verspreiden kennis over Stikstof en Natura 2000. We stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke omgeving van provincies, rijk, en ook (koepels van) waterschappen en gemeenten. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van circa 30 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12. Ook binnen de IPO-vereniging werken we nauw samen: We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Bovendien leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPSN) van de IPO-vereniging. En we werken samen met externe partners als RvO en RIVM, de laatste als beheerder van het rekeninstrument AERIUS.

Wat ga je doen? 
Als adviseur AERIUS bij BIJ12 ondersteun je provincies bij de meer uitvoerende taken ten aanzien van het instrumentarium AERIUS. Je ondersteunt daarvoor onder meer het themateam AERIUS binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Dit team staat aan de lat voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming op het vlak van AERIUS, alsmede de doorvertaling daarvan naar de uitvoeringspraktijk van provincies. Het betreft meerdere modules van het instrument AERIUS: o.a. calculator als rekenmodel voor vergunningverlening, register ter registratie van vergunningen en monitor voor monitoring van de stikstofdepositie. Met dit instrumentarium worden de diverse beleidsontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk ondersteunt.  
 
Je ondersteunt bij de navolgende niet-limitatieve werkzaamheden: 

 • Schrijven van (technische) documentatie/ Handleidingen, Q&A’s 

 • Voorbereiden en verslaglegging Gebruiksacceptatietest 

 • Uitwerken en inbreng functionele wensen 

 • GIS-analyses en of kaarten ter ondersteuning van beleids-  of uitvoeringvragen 

 • Actualisatie-berekeningen met AERIUS 

 • AERIUS-berekeningen t.b.v. de warme sanering 

 • Kennisoverdracht aan collega’s

Het team vervult naast een rol voor dedicated AERIUS trajecten ook een belangrijke schakelrol met VTH, waaronder trajecten als legalisatie van meldingen waarvoor AERIUS berekeningen noodzakelijk zijn, als het realiseren van een regionaal stikstofregistratie systeem ter ondersteuning van vergunningverlening. Hierbij vervul je zowel een ondersteunende als adviserende rol.  
 
Vanuit het landelijke Informatiepunt voorziet BIJ12 alle gebruikers van AERIUS van uitvoeringsgerichte informatie en onderliggende documentatie. Jij fungeert voor dit informatiepunt als backoffice voor de afhandeling van de meer complexe vragen. Je voorziet in ondersteunende informatie,  infografics voor de landelijk website en je verzorgt trainingen als onderdeel van de campus.  
 
Je fungeert ook breder voor het team als specialistisch adviseur ten aanzien van AERIUS gerelateerde vraagstukken. Om de flexibiliteit binnen ons team op dit zeer dynamische dossier te versterken zijn we voor deze rol opzoek naar adviseurs die flexibel inzetbaar zijn op de bovenstaande taken en zo nodig ook breder inzetbaar zijn ten aanzien van de meer technisch-inhoudelijke werkzaamheden. 

Eisen

 • Uw aanbieding past binnen het door ons vastgestelde tariefbandbreedte voor deze opdracht van minimaal € 95 maximaal € 110 exclusief btw. Indien het aangeboden tarief buiten het gestelde bandbreedte ligt is uw inschrijving niet geldig.

 • De aangeboden kandidaat is akkoord:

  A) Dat deze opdracht voor 16 uur per week wordt uitgevoerd;
  B) Met de procedure en de inhuurvoorwaarden.

 • A) Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria.
  Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria.
  Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen.

  B) Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling.

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het vlak van milieu of techniek.

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als (senior) adviseur op het vlak van advisering ten aanzien van stikstof of luchtkwaliteit.

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met advisering binnen de provinciale en/of Rijksoverheid.

Wensen

 • Aantoonbare actuele werkervaring op het stikstofdossier in het afgelopen jaar.

 • Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van AERIUS, dan wel luchtberekeningen ten behoeve van vergunningverlening.

 • Aantoonbare ervaring als adviseur binnen of voor een provinciale of Rijksoverheidsorganisatie.

 • Aantoonbare ervaring met het schrijven of tot stand brengen van handreikingen of andersoortige kader voor de toepassing van modellen.

 • Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit.
  Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten
  Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Adviseur een cursus Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.