thumbnail
Adviseur Communicatie

Baarn

Stationsweg 18, 3743 EN Baarn, Nederland

Communicatie
Sluit morgen
Schaal 10
32 uur Utrecht

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

24-08-2022

Einddatum:

24-03-2023

Uren per week:

32 uur

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een opdracht bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

Het team Intern Advies is de interne adviesafdeling van de gemeente Baarn. Je wordt in deze opdracht onderdeel van het team communicatie. Dit team bestaat uit vier communicatieadviseurs, twee communicatiemedewerkers en een adviseur bewonersparticipatie. Samen met de organisatie zorgen wij ervoor dat de gemeente Baarn duidelijk, tijdig en via de juiste kanalen communiceert. Ons doel is ervoor zorgen dat alle inwoners, ondernemers en organisaties goed op de hoogte zijn van relevante gemeentelijke zaken. Dat doen we door zelf communicatiemiddelen te ontwikkelen en beheren, maar ook door de organisatie communicatiever te maken.

Opdracht
Je vervangt gedurende 7 maanden één van de vaste adviseurs vanwege verlof. Als communicatieadviseur bij de gemeente Baarn heb je zowel een strategische, als deels uitvoerende rol. Je adviseert de organisatie en het college van B&W en je werkt aan interne en externe projecten en communicatiemiddelen. Specifiek adviseer je een wethouder op de portefeuilles dienstverlening en openbare ruimte en adviseer je de directie op het gebied van interne communicatie. Omdat je werkt in een compacte organisatie, krijg je te maken met alle aspecten van gemeentelijke communicatie; van meerjarige projecten zoals de doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie of het beheer van ons intranet tot kleinere projecten zoals het herinrichten van straten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. BYOD (bring your own device) voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur aan een bestuur(ders) of een directieteam.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie (35 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur voor een (semi-) publieke organisatie (30 punten);
5. Beschikbaar per uiterlijk 1 september (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met communicatieadvies gericht op interne organisatie(verandering) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent in staat om de organisatie en het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren en te faciliteren om de communicatiedoelstellingen van de gemeente te realiseren;

  • Je kunt goed schrijven en bent in staat om uitgebreide of complexe input om te zetten naar heldere boodschappen;

  • Je bent goed in organiseren en laat je niet van de wijs brengen door piekdrukte of ad hoc werkzaamheden;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Exacte verdeling van de 32 over de weekdagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17  augustus 2022 van 13.00 tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 16 augustus 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.

  • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 augustus 2022, 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 augustus 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 15 augustus 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Communicatie die deze organisatie zoekt?