thumbnail
thumbnail

Manager Serviceplein

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
145
32 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen, maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kern-competenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Het gemeentelijk Serviceplein heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving binnen Alphen aan den Rijn. Een samenleving waarin inwoners zelfredzaam zijn en participeren naar vermogen. Inwoners die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun sociale netwerk.

We houden ons binnen het Serviceplein onder meer bezig met inkomen, minimaregelingen, inkomensadministratie, leerlingzaken, inburgering, schuldhulpverlening, meervoudige casuïstiek volwassenen en het jongeren informatiepunt. De ruim 180 medewerkers worden aangestuurd en gecoacht door 7 teamleiders.

Voor het komende half jaar zoeken we een manager die als soort linking pin voor het managementteam van het Serviceplein gaat fungeren. Dit betekent dat je in deze opdracht de functionele aansturing van het gehele Serviceplein op je zal nemen en de komende tijd samen met de teamleiders en directie aan de slag gaat om deze rol inhoudelijk vorm te geven.

Belangrijk in deze opdracht en rol is dat je de diverse onderdelen binnen het Serviceplein nog meer op elkaar afstemt, maar vooral ook dat je voor Serviceplein als een ambassadeur het gezicht bent naar buiten. Je vertegenwoordigt het Serviceplein in het MT van het sociaal domein, richting bestuur en directie, richting sociale partners in de keten en in ons regionale netwerk. Doorontwikkeling op integraliteit en rolduidelijkheid maakt onderdeel uit van de opdracht, evenals versterking van de verbinding tussen uitvoering en beleid.

We zoeken een inspirerende, strategische en besluitvaardige manager met ruime managementervaring om het Serviceplein op integrale wijze aan te sturen en richting te geven aan veranderingen. Dat resulteert in het strategisch verbinden van het Serviceplein met gemeentelijke opgaven, doelstellingen en maatschappelijke vraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het sociaal domein van een gemeente;
2. Beschikbaar per uiterlijk 1 maart 2024 voor 32 tot 36 uur per week;
3. Maximum tarief € 145,- per uur exclusief btw, inclusief reiskosten en parkeerkosten en fee Flextender;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van management; (15 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met een politiek-bestuurlijke context bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het CV); (25 punten)
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het gemeentelijk sociaal domein; (25 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van een cluster binnen een gemeente; (20 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met team- en organisatieontwikkeling (benoem dit duidelijk in het CV) (15 punten).

Competenties

 • Verbindend en samenwerkingsgericht;

 • Analytisch;

 • Daadkrachtig en resultaatgericht;

 • Open, duidelijke en toegankelijke communicatiestijl;

 • Politiek sensitief en draagt politieke sensitiviteit uit naar het team;

 • Benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk voor de organisatie;

 • Oog voor sociaal en maatschappelijke belangen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14 van de CAO Gemeenten.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 15 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Projectleider AFAS- HRM (16 uur per week)

Ben jij de tijdelijke collega die op een resultaatgerichte en enthousiasmerende wijze de klus weet

te klaren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wie zijn we en wat doen we?
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt 15 gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Welke taken dat allemaal zijn, kun je hier zien. We doen ons werk met bijna 300 collega’s (vast en inhuur). Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk ons jaarverslag van 2022 in een vogelvlucht. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier.

Hoe is het om bij de ODRU te werken?
4 collega’s vertellen je graag met hoeveel plezier zij bij de ODRU werken.

Afdelingsinformatie
Je gaat deel uitmaken van de vakdiscipline HRM, dat onderdeel is van de afdeling Bestuursbureau (de staf). Het team bestaat momenteel uit twee vast adviseurs HRM en drie inhuurkrachten, die de basis dienstverlening van HRM en enkele grotere projecten uitvoeren.

Wat ga je doen?
Binnen de bedrijfsvoering van de ODRU wordt gebruik gemaakt van het systeem AFAS Profit/ Insite. Anderhalf jaar geleden is een start gemaakt om de handmatige werkprocessen van het team HRM om te zetten naar geautomatiseerde werkprocessen in AFAS Profit/Insite. Een belangrijk deel van deze werkprocessen is inmiddels in AFAS ingevoerd. We zijn nu toe aan het geven van verdere diepgang aan de werkprocessen binnen AFAS. Dit houdt in dat in het eerste half jaar van 2024 sprake moet zijn van doorontwikkeling en mogelijk verdere uitbreiding van de werkprocessen van HRM. We willen dit zoveel mogelijk volgens de standaarden van AFAS doen. Daarnaast spelen drie belangrijke pijlers een rol:

 1. De herinrichting van AFAS moet ertoe leiden dat de personeels- en salarisadministratie door een collega-organisatie kan worden overgenomen en

 2. De formatie van de ODRU-organisatie is in AFAS ingericht

 3. De collega’s (managers en medewerkers) weten hoe AFAS te gebruiken.Je gaat samen met onze leverancier ervoor zorgen dat de onderdelen HRM en Payroll/salarisadministratie zo goed mogelijk verder worden gestandaardiseerd en doorontwikkeld. Dit houdt in:

  1. Je ontwerpt en richt de personeels- en salarisadministratie op zodanige wijze in dat de collega organisatie onze personeels- en salarisadministratie kan uitvoeren.

  2. Inrichten van de formatie in AFAS.

  3. Inrichten AFAS zodat de clustercoördinatoren HR-taken kunnen uitvoeren

  4. Doorontwikkeling workflows, sjablonen en HR-processen.

Hiervoor word jij de trekker van de werkgroep HR/Payroll en zorg je ervoor dat de implementatie tot stand wordt gebracht. Je trekt hierin op samen met functioneel beheer en informatiemanagement. Je neemt de verschillende stakeholders mee in het optimaliseren en standaardiseren van de huidige HR en Payroll processen en zorgt voor de borging.

Je zorgt voor ervoor dat de huidige processen en de gewenste processen worden beschreven, waarbij inzichtelijk wordt wat de impact van de nieuwe, gewenste processen zijn voor de organisatie en neemt alle stakeholders daarin mee. Dit doe je met ondersteuning van onze informatiemanagers. Je zorgt voor de verdere inrichting en de conversie, instructies & opleiding, migratie en integratie en testen en acceptatie van nieuwe inrichtingen in AFAS.

Je kijkt naar de scope, het gewenste resultaat en de implicaties van de veranderingen voor alle stakeholders. Je brengt de risico’s in beeld en doet voorstellen om deze te beheersen. Je rapporteert aan het hoofd Bestuursbureau.

Wat zijn de vereisten/ knock-outcriteria?
De aanvraag wordt alléén in behandeling genomen als alle eisen met ‘ja’ zijn beantwoord.

 1. De motivatie van de kandidaat is door hem/haar zelf in correct Nederlands opgesteld. (We zien in de motivatie graag terug, waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken?). Het cv en de motivatiebrief dienen in één document te worden toegevoegd.

 2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het leiden van een AFAS HRM en Payroll implementatie.

 3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in de rol van projectleider van complexe projecten op het gebied van HRM en Payroll.

 4. Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.

Wat zijn de gunningscriteria (weging)?
Wat zijn onze wensen? (Per wensvraag 100 punten te verdelen en wegen in totaal voor 80% mee) Beide gunningscriteria wegen even zwaar mee.

 1. Je hebt aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het omgaan met weerstand, doorbreken van verouderde patronen en het meenemen van diverse afdelingen en stakeholders in veranderingen (blijkend uit een concrete omschrijving in het cv) (ja 100 punten, nee 0 punten).

 2. Bij voorkeur een training c.q. opleiding op het terrein van projectmanagement gevolgd. (blijkend uit een concrete omschrijving in het cv) (ja 100 punten, nee 0 punten).

 3. De ODRU hecht waarde aan duurzame mobiliteit. Kun je aangeven welke vervoersmiddel u/ uw kandidaat gebruikt in het kader van de gevraagde werkzaamheden?

  A: Lopen of met de fiets 100 p

  B: OV 100 p

  C: Elektrische voertuigen 100 p

  D: Hybride voertuigen 30 p

  E: Motorvoertuigen op basis van uitsluitend fossiele brandstoffen 0 p

  F: Dieselauto en of auto’s met een emissieklasse 3 of lager. 0 p

 4. Doe jij /jouwbedrijf aan verduurzaming en vermindering CO2 uitstoot? (Ja 100 punten, nee 0 punten)
  Indien ja, dient de beschrijving bij de motivatie te worden toegevoegd.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Manager Serviceplein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.