thumbnail

Werkvoorbereider Civiele Techniek

Zwartewaterland

Telvorenstraat, 8061 CB Hasselt, Nederland

Civiele Techniek ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

19-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-08-2022

Uren per week:

16
Geen maximum
16 Overijssel

Organisatie
De gemeente aan het Zwartewaterland kan je vanwege onze rijke historie, de groene omgeving en gezellige havens gerust uniek noemen. Vanuit Gemeentewerf Genemuiden ben je binnen een paar minuten op de N759. Prima bereikbaar vanaf Hasselt, Zwolle en Zwartsluis.

Samen de beste ondersteuning creëren door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing voor onze inwoners. Daar maken wij ons hard voor. Binnen onze organisatie is weinig hiërarchisch. Je kan de werksfeer het best beschrijven als open en met korte lijnen tussen de verschillende afdelingen. Dat maakt het onderling schakelen een stuk eenvoudiger en prettiger.

Opdracht
Als civieltechnisch werkvoorbereider ben je allround inzetbaar en werk je aan uiteenlopende civieltechnische projecten, zoals bedrijfsterreinen, woonwijken, wegen/groen/riolering en openbaar gebied. In het kader van de onderlinge samenwerking die de gemeente Zwartewaterland heeft met Steenwijkerland en Staphorst kun je ook in deze gemeenten ingezet worden voor vergelijkbare werkzaamheden.

De taken bestaan o.a. uit:

 • uitwerken van civieltechnische bestekstekeningen
 • opstellen van bestekken
 • het uittrekken van hoeveelheden en het opstellen van calculaties
 • advies inwinnen m.b.t. onderzoeken voor bodem, verhardingen, funderingen (intern/ extern)
 • aanvragen van vergunningen
 • vervaardigen van ontwerp- en prestatietekeningen, aan- en verkooptekeningen
 • overige taken voortvloeiende uit de functie

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
 2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van civiele techniek;
 3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente of ingenieursbureau.

Gunningscriteria (weging)

 1. Aantoonbare werkervaring met Micro Station (20 punten);
 2. Een afgeronde opleiding in de richting van civiele techniek (20 punten);
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Werkvoorbereider Civiele Techniek bij een gemeentelijke organisatie of ingenieursbureau (60 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 9. deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 24 januari 2022 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Werkvoorbereider Civiele Techniek die deze organisatie zoekt?