thumbnail
thumbnail

Projectleider Omgevingsvisie

Zwartewaterland

Telvorenstraat, 8061 CB Hasselt, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 tot 24 Overijssel

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jan 2026

Uren per week:

16 tot 24

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 200 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden. Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht omschrijving
De gemeente Zwartewaterland stelt een omgevingsvisie op. De gemeenteraad heeft besloten om de visie stapsgewijs te ontwikkelen door middel van bouwstenen. Als projectleider Omgevingsvisie geef je leiding aan en voer je regie op het proces om te komen tot een door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie. Naast regie op het geheel, voer je specifiek ook de projectleiding op de bouwstenen ‘beleidsarme actualisatie’ en ‘ontwikkellocatie wonen en bedrijvigheid’. De eerste bouwsteen is gericht op het creëren van een goede basis voor de visie, waaronder het op visieniveau verwerken van bestaand beleid. De tweede bouwsteen richt zich op het aanwijzen van toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijvigheid. De tijdshorizon van de visie is 2040.

De visieontwikkeling doe je in nauwe samenwerking met het (te werven) extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt. Je geeft leiding aan het projectteam dat de achtereenvolgende stappen van het proces voorbereid en uitvoert. Ook draag je zorg voor tijdige betrokkenheid van en overleg met de gemeenteraad, college, MT en ambtelijk opdrachtgever. Tot je opdracht behoort ook het laten uitvoeren van een milieueffectrapportage en het inwinnen van advies bij de commissie voor de milieueffectrapportage.

Verantwoordelijkheden
De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang van het project omgevingsvisie in de gemeente Zwartewaterland. Concreet wordt daarbij het volgende van jou verwacht: 

 • Voeren van regie op de vlotte voortang van het proces en de daarin te nemen stappen;

 • Opstellen participatieplan conform ons participatiebeleid, voor interne en externe communicatie, in overleg met de betrokken medewerker communicatie;

 • Leidinggeven aan het projectteam;

 • Samenwerken en afspraken maken met het extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt;

 • Voldoende inhoudelijke deskundigheid voor het kunnen formuleren van opdrachten en aansturen van externe bureaus en collega’s;

 • Tijdig afstemmen met gemeenteraad, college, managementteam en ambtelijk opdrachtgever (programmaregisseur Omgevingswet), zodat voldoende draagvlak ontstaat voor de inhoud;

 • Integrale verantwoordelijkheid voor het project, waar het betreft kwaliteit, budget, inhoud en voortgang, alsmede het up to date houden van de aanpak;

 • Opstellen van memo's, college- en raadsvoorstellen en eindredactie bij (tussentijdse)documenten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare kennis van milieueffectrapportages (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider omgevingsvisie (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding op wo niveau (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke en/of overheidsinstelling (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het aansturen en begeleiden van projectteams binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (ligt dit duidelijk toe in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van participatieplannen conform een vooropgesteld participatiebeleid (10 punten).

Competenties
- Samenwerkingsgericht;
- Resultaatgericht;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg)
Is hybride werken mogelijk: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op Dinsdag 25 juni 2024 vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op Vrijdag 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 • De gemeente vraagt om een maandelijkse facturatie met prestatieverklaring.

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. (eisen apparatuur) De laptop draait op Windows 10 of Windows 11 en heeft een USB-C aansluiting heeft die de Thunderbolt 4 standaard ondersteunt. De telefoon wordt door de fabrikant nog wordt ondersteund met updates en is voorzien van de laatste updates. Word niet op afstand worden beheerd door een andere organisatie (2 MDM beheer oplossingen op 1 toestel is niet mogelijk).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Omgevingsvisie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.