thumbnail
Inhuur Adviseurs UGZ

Zorginstituut Nederland

Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

04-05-2022

Sluitingsdatum:

17-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

01-06-2023

Uren per week:

32

Omschrijving van opdracht

Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS de programmaorganisatie van lijn 1 en ondersteunt de diverse aandoening specifieke werkgroepen. Voor de ondersteuning van deze werkgroepen zoekt het Zorginstituut twee adviseurs (n=2) voor de periode van 1 juni 2022 tot 1 juni 2023 (met mogelijke verlenging voor duur van het programma), ieder voor minimaal 24 uur per week (maximaal 32 uur per week). Geef in de motivatiebrief aan voor hoeveel uur de aangeboden kandidaat beschikbaar is in de hiervoor genoemde periode.

De adviseur zal onderdeel zijn van de programmaorganisatie Uitkomstgerichte Zorg binnen het Zorginstituut. De adviseur is (mede)verantwoordelijk voor (1) de overkoepelende taken en (2) de ondersteuning van de werkgroepen.

Samen met de andere teamleden (adviseurs) van het programma neemt de adviseur verantwoordelijkheid voor:

•        (algemeen) voorbereidende werkzaamheden en vormgeven en evalueren van de werkwijze van de werkgroepen (o.a. overkoepelende formats, opdrachtomschrijvingen);

•        het (mede-)organiseren van (grootschalige) en inhoudelijk vormgeven van bijeenkomsten met verschillende partijen;

•        het zorgen voor overzicht, het leggen van verbindingen tussen de diverse werkgroepen en programmalijnen en de bijbehorende vertaling naar de consequenties voor de aanpak van het programma;

•        diverse coördinerende activiteiten, zoals:

—          het inventariseren van bestaande kennis, initiatieven en data van de verschillende aandoeningen over uitkomstgerichte zorg;

—          het bewaken van de voortgang van de werkgroepen;

—          het bijhouden en beschikbaar stellen van de relevante documentatie en besluiten van verschillende werkgroepen;

—          het beantwoorden van vragen van partijen en van betrokken collega’s over het programma.

Daarnaast wordt de adviseur ingezet als secretaris van een of meerdere werkgroepen. Hierin werkt de adviseur nauw samen met de (technisch) voorzitter van de werkgroep, de methodoloog, de ICT- expert en andere secretarissen van de werkgroepen, en de deelnemers in de werkgroepen en is de adviseur verantwoordelijk voor;

•        De ambtelijke ondersteuning van de werkgroep (het voorbereiden, deelname en verslaglegging) met diverse vertegenwoordigers van de koepelpartijen in een dynamisch speelveld;

•        het zorgdragen voor de afstemming tussen de verschillende werkgroepen en het bewaken van de samenhang tussen de verschillende werkgroepen;

•        meewerken aan de ontwikkeling van eenduidige methodologie en bijstelling en verbetering van de werkwijze over de werkgroepen heen.

Eisen ten aanzien van de aangeboden kandidaat

U dient aan te geven of uw kandida(a)t(en) volledig aan de gestelde eisen voldoet/voldoen door de vragenlijst op het aanbestedingsplatform volledig in te vullen.

Gezien de aard van de opdracht, is het een inschrijver in verband met de wet DBA slechts toegestaan deskundigen voor te dragen die op basis van een arbeidsovereenkomst (die zowel arbeidsrechtelijk als fiscaalrechtelijk kwalificeert als een dienstbetrekking, dit ter beoordeling van ZIN) werkzaam zijn voor inschrijver dan wel bij een onderneming behorend tot de groep waarvan de inschrijver deel uitmaakt of bij een onderaannemer. Een ZZP’er met een eigen BV voldoet hier niet aan.

•   Beschikbaarheid: De aangeboden kandida(a)t(en) is/zijn beschikbaar voor minimaal 24 uur per week gedurende de periode tussen 1 juni 2022 en 1 juni 2023 (gedeeltelijk werkzaam op locatie van Zorginstituut Nederland te Diemen). Geef in de motivatiebrief aan hoeveel uur de aangeboden kandidaat gedurende de genoemde periode beschikbaar is;

•   Vormvereiste: Inschrijver levert 1 CV en 1 motivatiebrief per kandidaat en voegt dit toe aan de map 'mijn documenten' op het aanbestedingsplatform (maximaal 3 kandidaten);

•   VOG: Bij aanstelling moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd;

•   Kennis en expertise: Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:

Ø  Academische werk- en denkniveau;

Ø  Minimaal één jaar aantoonbare ervaring op gebied van Nederlandse gezondheidszorgstelsel;

Ø  Minimaal één jaar aantoonbare kennis en ervaring om in een complexe bestuurlijke omgeving te opereren;

Ø  Minimaal één jaar aantoonbare ervaring met werken bij een overheidsorganisatie.

Wensen ten aanzien van de aangeboden kandidaat

De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:

·     beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden, in woord en geschrift;

·     is bestuurlijk sensitief;

·     heeft ervaring in het samenwerken met verschillende partijen;

·     kan complexe processen overzien en (visueel) weergeven;

·     is sterk in projectmanagement;

·     neemt initiatief, heeft een hands-on mentaliteit en is proactief;

·     werkt nauwkeurig en is flexibel;

·     werkt zelfstandig, maar zoekt overleg en samenwerking waar nodig.

Bij voorkeur heeft de aangeboden kandidaat relevante werkervaring opgedaan met het zorgstelsel; Het is een pré als de aangeboden kandidaat beschikt over ervaring op gebied van:

·     indicatoren en ziekenhuiszorg;

·     PROM -vragenlijsten.

Bij voorkeur is/zijn de aangeboden kandidaat/kandidaten meer dan 24 uur per week beschikbaar, met een maximum van 32 uur per week.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur Adviseurs UGZ die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.