thumbnail
Inhuur Adviseur PPIM

Zorginstituut Nederland

Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen, Nederland

Inkoop
Sluit over 4 dagen
€75
32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

29-07-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-09-2023

Organisatie
De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zorginstituut Nederland waakt erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 5 hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Onze hoofdtaken zijn het:

 • adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het innemen van standpunten daarover;

 • bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg;

 • ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te

  stimuleren;

 • beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het

  verstrekken van informatie over de kosten in de zorg;

 • uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun

  verzekeringsplicht kunnen nakomen.

Functiebeschrijving
Je komt te werken op de afdeling Fondsen & Informatiemanagement. De afdeling Fondsen & Informatiemanagement is een van de primaire afdelingen van Zorginstituut Nederland. Vanuit Informatiemanagement wordt ondersteuning geboden aan zowel de eigen organisatie als de ketenpartijen in de zorg op het gebied van informatiebeleid, databeheer en business applicaties. De werkzaamheden van Informatiemanagement zijn geclusterd in vijf teams: team Databeheer (DB), team Businessapplicaties, Informatiebeleid & Architectuur (BIA), team Informatiestandaarden (IS), het CIO-office en team Projecten en Programma’s (PPIM).

Het team Projecten en Programma’s is verantwoordelijk voor de initiatie, begeleiding en uitvoering van trajecten met betrekking tot informatievoorziening. De scope is daarbij zowel intern als extern gericht. PPIM verkent continue de mogelijkheden tot innovatie en modernisering in de informatievoorziening voor de zorg. Het team heeft als doel alle partijen maximaal te ondersteunen in hun informatiepositie en uitwisseling en streeft daarbij naar een minimale administratieve belasting. De positie van de zorgaanbieder en de cliënt staat daarbij centraal.

Het team Projecten & Programma’s, afdeling Fondsen & Informatiemanagement, van het Zorginstituut Nederland zoekt een Adviseur in de periode van 1 september 2022 t/m 1 september 2023 voor gemiddeld 32 uren per week.

Binnen het team Projecten & Programma’s kom je in eerste instantie te werken in de clusters Informatievoorzieningsadvies en IZO. Vanuit het eerste cluster werk je mee aan adviesvraagstukken en (onderzoeks-)projecten, waarbij je als adviseur en projectmedewerker bijdraagt aan het leggen van de relatie tussen zorgvraagstukken en gegevensuitwisseling. In het tweede cluster, IZO, ben je mede verantwoordelijk voor het community-management van de zeventien IZO-partijen en de verschillende communicatie-activiteiten die hieraan verbonden zijn. Naast het actief bijdragen en deelnemen aan projecten en vraagstukken, kent de Adviseur een rol in het begeleiden van onderzoeken die vanuit PPIM worden uitgezet naar externe partijen. De werkzaamheden verricht je primair in samenwerking met de leden van het cluster en van team PPIM. Secundair werk je samen met collega’s binnen de gehele ZIN-organisatie.

Als Adviseur ben je betrokken bij meerdere projecten en vraagstukken, waardoor het takenpakket zeer divers en dynamisch is. Binnen deze functie komen o.a. de volgende werkzaamheden aan bod:

 • Bij vraagstukken en projecten rondom gegevensuitwisseling in de zorg bied je algemene ondersteuning aan verantwoordelijken, help je met het behouden van overzicht en ben je verantwoordelijk voor deelprojecten.

 • Je geeft uitvoering, begeleiding en/of ondersteuning aan (onderzoeks-)trajecten met externe partijen.

 • Je onderhoudt, in afstemming, (in)formele contacten met voor het project relevante stakeholders en werkt waar nodig met deze partijen samen.

 • Je denkt mee over korte- en langetermijnplanningen binnen bestaande en nieuwe (deel)projecten en specifiek over de daarbij relevante data-analyses.

  Met het oog op professionele en persoonlijke ontwikkeling bestaat er ruimte voor het meenemen van persoonlijke voorkeuren en interesses in het definiëren van de werkzaamheden en taken.

Eisen

 • Minimaal afgeronde Hbo-opleiding met aantoonbaar WO-denkniveau (door een wo niveau project te hebben gedaan of op het moment een wo opleiding te volgen)

 • Minimaal betrokken geweest bij één middelgroot project gericht op bedrijfsveranderingen en organisatiestructuren binnen het zorgdomein

 • Minimaal twee jaar aantoonbare ervaring met het opzetten, uitvoeren en coördineren van (onderzoeks-)projecten

 • Minimaal zes maanden ervaring als IT consulent binnen de publieke sector

 • Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring binnen verschillende sectoren in het zorgdomein

Profiel

 • Je hebt een flexibele werkhouding.

 • Je hebt sterke communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

 • Je hebt affiniteit met informatievoorzieningsvraagstukken binnen de gezondheidszorg. ? Je hebt een sterk analytisch vermogen.

 • Je hebt een zelfstandige werkhouding, maar kan ook goed samenwerken.

 • Je werk pragmatisch en resultaatgericht.

 • Je houdt van aanpakken, bent gedreven en voelt je verantwoordelijkheid voor je werk.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur Adviseur PPIM die deze organisatie zoekt?