thumbnail

Senior communicatieadviseur

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag, Nederland

Communicatie VERLOPEN

Publicatiedatum:

12-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

8-10
€100
8-10 Zuid-Holland

Organisatie
Future Affordable & Sustainable Therapies (FAST) is een onafhankelijk nationaal platform  voor innovatieve therapieontwikkeling gehost door ZonMw.

Opdracht
We zijn op zoek naar senior communicatieadviseur die FAST van strategisch communicatieadvies en communicatie coördinatie kan voorzien.

FAST zorgt voor de coördinatie  van publieke middelen voor therapieontwikkeling en optimaliseert de infrastructuur. Om zo van Nederland een topland voor moderne, betaalbare therapieontwikkeling te maken en om therapieën sneller van lab naar patiënt te krijgen. FAST vormt met een integrale aanpak de verbindende schakel tussen beleidsmakers, financiers, (academische) kennisinstellingen en bedrijven. FAST werkt nauw samen met bestaande structuren en organisaties om therapieontwikkeling door de gehele keten heen gericht te stimuleren.

Kortom, we zoeken een zeer ervaren, flexibele, senior communicatieadviseur die recente ervaring heeft binnen het LSH domein. Iemand die feeling heeft met de onderzoekswereld op het gebied van therapieontwikkeling. Een echte zelfstarter, iemand die zichzelf inwerkt en zich snel weet te verbinden met collega’s. Iemand die strategisch en analytisch denkt, nieuwe lijnen uitzet, aanstuurt en aanjaagt, resultaat levert en overzicht houdt. Iemand die anderen weet te overtuigen en te enthousiasmeren om net dat stapje verder te gaan en iets nieuws te proberen. Een coöperatieve teamspeler met initiatief en lef, die flexibel inzetbaar is en de beschikbare uren kan verspreiden over meerdere dagen per week.

Minimumeisen / knock-outcriteria 
1. Maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer, materiaalkosten en fee Flextender;
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in een kennisinstelling en/of wetenschap.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met strategisch communicatieadvies, als ook hands-on uitvoering en coördinatie (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een organisatie (bijv. kennisorganisaties, academische organisaties) betrokken in de life science sector en/of gericht op medicijn- en therapieontwikkeling (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met communicatie gericht op een start-up en platformorganisatie (branding) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Strategische sparringpartner;
 • Resultaatgericht;
 • Strategisch inzicht;
 • Een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Netwerker en verbinder;
 • Betrokken;
 • Teamspeler;
 • Kunnen vertalen van complexe informatie naar eenvoudige taal/beeld;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels).
 • Zelfstarter;
 • Gestructureerde werker;
 • Prioriteiten weet te stellen en overzicht kan bewaken

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen / knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De 5 (vijf) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van ZonMw. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Dit wordt onder andere bepaald aan de hand van een casus die ter voorbereiding op de gesprekken wordt verstuurd aan de kandidaten die uitgenodigd zijn voor de selectiegesprekken. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal: n.v.t.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-richtlijnen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, inclusief referenties (dit betreffen geen werkadressen van verschillende opdrachtgevers, maar een lijst van werkopdrachten gericht op een bepaald product en de openbare vindplaats van het product, mits beschikbaar). Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: verspreid over de week

Planning
De (online) gesprekken met ZonMw zijn gepland op woensdag 19 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden ontvangen op dinsdag 18 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ZonMw kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw kan verzoeken tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.
 • ZonMw doet een dringend beroep op een ieder die interesse wil tonen in deze opdracht om niet rechtstreeks via de website van ZonMw te reageren. U kunt namelijk alleen reageren op deze opdracht door onderaan deze pagina uw inschrijving in te dienen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 17 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot dinsdag 18 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior communicatieadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.