Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Projectleider Document Management (Corsa)

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€137,50
32 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

ZonMw
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot de projectmatige implementatie en opschaling van innovaties. ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bij ZonMw werken zo’n 600 mensen in de programma-afdeling, de stafafdelingen Beleid, advies & strategie, en Bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is ZonMw sterk gegroeid in omvang. Samen met een veranderende omgeving vragen deze ontwikkelingen om een doorontwikkeling van de organisatie. Om dit in goede banen te leiden maakt ZonMw een onderscheid in de “run” en “change” van de organisatie.

Change projecten
ZonMw heeft recent haar IT-strategie uitgewerkt waarbij ambities en speerpunten zijn benoemd waar de komende jaren invulling aan wordt gegeven. Het gaat daarbij (onder meer) om het optimaal digitaal ondersteunen van het primair proces, het inzetten van data voor kennisontwikkeling en kennisbenutting en de realisatie van een doelmatige werkorganisatie voor de informatievoorziening. In dat kader zijn een aantal IT projecten opgestart, o.a. om kernapplicaties her in te richten (waaronder de grant management applicatie en het data warehouse), maar ook om oude applicaties en schijven uit te faseren.

Eén van de strategische projecten is de implementatie van Corsa, het document management systeem van ZonMw. Dit systeem is inmiddels technisch live in een eerste versie, met een zeer beperkt aantal processen en documenten. Het aantal bedrijfsprocessen en documenttypes in Corsa moet de komende maanden aanzienlijk worden uitgebreid. Daarbij hoort ook het migreren (handmatig en geautomatiseerd) van oude documenten. Ook moeten er nog meerdere technische koppelingen worden gerealiseerd.

Opdracht

De opdracht omvat:

 • Het leiding geven aan de verdere inrichting en ingebruikname van Corsa;

 • Het vervullen van een coördinerende rol in het beschrijven van de bedrijfsprocessen, de vertaling daarvan naar Corsa, opleiden in en in gebruik nemen van die bedrijfsprocessen, en de daarbij horende datamigratie;

 • Opstellen van plannen van aanpak, in afstemming met architect, opdrachtgever, gebruikersorganisatie, projectdeelnemers en andere projectleiders. Het besluitbaar maken van plannen op stuurgroepniveau;

 • Aansturen van de betrokken leveranciers;

 • Verantwoordelijk voor de technische realisatie en een goed verloop van cruciale elementen zoals live-gang en migratie;

 • Zorgen voor afstemming met overige projectleiders van de change projecten voor een gemeenschappelijke integrale aanpak en releasekalender;

 • Bewaken van budget, capaciteit en middelen, risico’s in beeld brengen en mitigeren.

Competenties:

 • uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);

 • gestructureerd: je houdt het overzicht en werkt consciëntieus;

 • geduldig en vindingrijk;

 • analytisch;

 • daadkrachtig, resultaat- en oplossingsgericht;

 • praktisch organiserend vermogen.

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider van een ICT project;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider van een DMS project(en)
4. Uurtarief maximaal €137,50 exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender

Gunningscriteria
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de implementatie van applicatie Corsa (50 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met systeemkoppelingen (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met grote hoeveelheden handmatige document data migraties (25 punten).

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. Er is een maximaal uurtarief op deze opdracht van toepassing. Het maximale uurtarief is EUR 137,50 excl. BTW, maar inclusief woon-werkkosten en Fee Flextender.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie in Den Haag, in de week van 8 april 2024.  Eventuele tweede gesprekken behoren tot de mogelijkheid en vinden ook plaats op locatie in Den Haag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Document Management (Corsa) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.