thumbnail
thumbnail
Piekopvang strategisch financieel beleidsmedewerker

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Financieel-administratief
Sluit vandaag
€120
30 tot 36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

21-09-2022

Sluitingsdatum:

26-09-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

30 tot 36

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
Professioneel, resultaatgericht en niet bang voor een experiment. Dat typeert de bedrijfsvoering van Zoetermeer. We zorgen niet alleen goed voor de stad en de inwoners, maar ook voor de eigen organisatie en medewerkers. Kwaliteit staat daarbij centraal, zodat onze eigen ambities parallel blijven lopen aan de ambities die we voor de stad hebben.

Met een begroting van ruim €375 miljoen en ruim 120.000 inwoners is gemeente Zoetermeer de derde stad van Zuid-Holland. Overigens vinden de hoogte van de meerjarenbegroting minder interessant dan de vraag of het geld doeltreffend en doelmatig besteed wordt. Daar zorgen de 70 medewerkers van de afdeling Financiën & Control voor. Onze afdeling kent drie teams (Advies, Expertise en Administratie) en waarin daarin aan een gezonde financiële huishouding.

De taken uit deze opdracht vinden plaats in team Expertise.

Opdracht
De opdracht bestaat uit een aantal taken:
1. Onderzoeken wat nodig is om onze beheerbegroting af te schaffen en te implementeren in het reguliere begrotingsproces.
2. Waarnemen van de Treasury-functionaris en daarmee het uitvoeren van diverse treasury taken inclusief het leveren van bijdragen hieromtrent t.a.v. de jaarrekening 2022.
3. Ondersteuning bij op orde krijgen beheer activa-administratie.

Ad 1)
Zoetermeer hanteert op dit moment een omgekeerde begrotingscyclus. Dat wil zeggen dat we op basis van onze Perspectiefnota op hoofdlijnen een uitwerking maken richting de Programmabegroting. De gedetailleerde begroting vanuit grootboekrekeningniveau wordt na vaststelling van de programmabegroting gemaakt en noemen wij de beheerbegroting. Het is onze wens om deze af te schaffen en dit werk te integreren met het werk ten behoeve van het opstellen van de programmabegroting. Onderzocht moet worden wat hiervoor nodig is. Hiervoor moet o.a. met de diverse actoren in het proces gesproken worden, zoals de business controllers, de P&C Coördinatoren en de administratie. Dit onderzoek komt tot uiting in een memo/rapport voor het MT F&C.

Ad 3)
Ons huidige beheer van de activa-administratie is aan verbetering toe. Dit omvat onder andere het volgende:
- Het omschrijven van wie welke taak, wanneer in het beheer van de activa administratie uitvoert.
- Het zorgen voor een duidelijke en gestructureerde verschillenanalyse (naar inhoud en budgettair effect) op mutaties in de activa administratie
- Het duidelijk krijgen wanneer en in welk P&C document de budgettaire gevolgen van aanpassingen in de activa administratie worden verwerkt.
- Het zorgdragen voor een adequate vastlegging van mutaties in de administratie in het kader van Treasury en het maken van een financiële doorkijk.
- Voor deze onderdelen is binnen de organisatie al iemand deels vrijgespeeld, maar deze medewerker heeft hierbij ondersteuning nodig in kennis, ervaring en het samen uitvoeren.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie).
2. Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke financiën en de BBV (Duidelijk benoemd in het CV).
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als financieel beleidsmedewerker/-adviseur binnen een gemeente (30 punten).
5. Een maximaal uurtarief van €120,- inclusief fee Flextender en reiskosten / exclusief BTW (25 punten).
6. Uiterlijk beschikbaar per 17 oktober 2022 voor in ieder geval 30 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s) (20 punten).
7. Een afgeronde opleiding tot registeraccountant (15 punten).
8. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen de gemeente Zoetermeer (10 punten).

Competenties
- Minimaal WO opleiding met een financieel profiel.
- Analytisch vermogen.
- Hoge schrijfvaardigheid t.a.v. bijvoorbeeld beleidsstukken.
- Communicatief vaardig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 27 september 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op maandag 26 september na 14.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 22 september 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 23 september 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot en met maandag 26 september, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Piekopvang strategisch financieel beleidsmedewerker die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.