thumbnail
thumbnail

Omgevingsmanager - Bouwteamfase en Realisatiefase

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
4 tot 20 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jul 2025

Uren per week:

4 tot 20

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Organisatie en afdeling
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. Stadsbeheer doet dit voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Team Ontwerp & Realisatie is een ambitieus  team. Team O&R is betrouwbaar in het nakomen van afspraken en is “gewoon” goed in het leveren van ingenieursdiensten voor onze interne opdrachtgevers. Wij staan voor het maatschappelijk belang om samen met betrokken partijen een hoogwaardige en toekomstbestendige leefomgeving te creëren in Zoetermeer.

Algemeen
Het programma Binnenstad visie 2040 is 1 van de verschillende gebiedsontwikkelingen van de gemeente Zoetermeer. Het programma Binnenstad bestaat uit 9 deelgebieden. Voor het deelgebied 6B (Dobbe) – project Centraal Park is een ruim ervaren (senior) omgevingsmanager nodig.

Binnen het bouwteam “Centraal Park” geef je sturing en lever je een belangrijk bijdrage om de afgesloten bouwteamovereenkomst tot een goed eind te brengen. Je bent primair verantwoordelijk om de maatschappelijke uitdaging op te zetten en borgen. Gezien de locatie van het werkgebied dien je ook de juiste sturing te geven op het maatschappelijk belang. Je krijgt geregeld te maken met diverse interne (gemeente Zoetermeer) en externe stakeholders (bewoners, ondernemers, e.d.).

Je werkt hierbij intensief samen met de projectmanager, technisch projectleider, (senior) directievoerder, junior directievoerder, toezichthouder(s). Je bent sparringpartner van de omgevingsmanager van de aannemer en contactpersoon bij verschillende stakeholders. Als omgevingsmanager borg je dat er draagvlak krijgt en behouden blijft gedurende de uitvoering. Je grijpt in als de situatie daar om vraagt samen met de (senior) directievoerder.

In tegenstelling tot de overige deelgebieden van het programma Binnenstad, bevinden zich binnen het deelgebied 6B geen woningbouw opgaven. De beoogde werkzaamheden van het project Centraal Park zijn hoofdzakelijk civieltechnisch van aard. Meer informatie over het project Centraal Park is te vinden op de website van de Binnenstad: www.binnenstad-zoetermeer.nl

Het project Centraal Park bestaat uit 2 hoofdprocessen, een bouwteam fase en de realisatiefase. Tijdens de bouwteam fase zal in samenwerking met de aannemer het ontwerp op een aantal onderdelen verder worden geoptimaliseerd. De optimalisatie moet vervolgens worden goedgekeurd door de assetspecialisten van de gemeente. De realisatiefase spreekt voor zich.

De Omgevingsmanager (voor het project Centraal Park is het primair van toepassing op operationeel niveau):-

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;

 • Stelt een krachtenveldanalyse en/ of strategische omgevingsanalyse op voor een project;

 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project;

 • Benadert actief en zo persoonlijk mogelijk, in overleg met de projectmanagers/programmamanager, de stakeholders;

 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;

 • Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectmanagers/programmamanager over de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten;

 • Adviseert de projectmanagers, programmamanager, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;

 • Draagt zorg voor een goede interne & externe afstemming op de uiteenlopende belangen van de stakeholders. Ontwikkelt en initieert ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en geeft bindend advies over voorliggende kwesties;

 • Ontwikkelt en conditioneert een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor intern beleid;

 • Draagt zo mogelijk bij aan het verder professionaliseren en intern organiseren van het omgevingsmanagement binnen de gemeentelijke organisatie.

De uitgangspunten voor de invulling van de functie (Senior) omgevingsmanager is als volgt:
Lid van het bouwteam:

 • Periode vanaf  medio half juli 2024 tot eind september 2024 (max 9 weken);

 • Inzet gemiddeld 4 uur per week;

Realisatie fase:

 • Fase 1, vanaf 4 november 2024 (harde deadline) tot en met februari 2025;

 • Fase 2, vanaf november 2025 tot en met februari 2026;

 • Voor beide fasen is de benodigde inzet gemiddeld 20 uur per week.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement;

Gunningscriteria
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Gebiedsontwikkeling/Omgevingsmanager (25 punten);
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring binnen een lokale overheidsinstelling (20 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen complexe gebiedsontwikkelingen (25 punten).;
7. Minimaal 10 jaar ervaring met projecten in de openbare ruimte in de realisatiefase (10 punt);
8. Geregistreerd bij Mediator federatie Nederland (MfN) met minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als mediator (benoem in het cv waar deze is opgedaan) (10 punten);
9. Uurtarief van maximaal € 110,- incl. reiskosten en fee Flextender, excl. btw (10 punten).

Competenties
- Samenwerking;
- Sterke communicatievaardigheden;
- Proactief in samenwerken en organiseren;
- Omgevingsbewust;
- Organisatievermogen;
- Resultaatgericht;
- Besluitvaardig.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11.
N.B Voor kandidaten met aantoonbare ervaring breder dan genoemde functietaken kan in een persoonlijk gesprek afgeweken worden van de hierboven genoemde uurtarieven.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 28 juni 2024 tussen 13:00 uur en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Omgevingsmanager - Bouwteamfase en Realisatiefase die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.