thumbnail
thumbnail

Medior Communicatieadviseur Werkgeversservicepunt

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

6 mei 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Communicatie ondersteunt de organisatie, waarbij de focus ligt op (complexe) communicatievraagstukken en bij vraagstukken die op de politiek bestuurlijke agenda staan. 
Ze adviseert over de profilering van het bestuur en haar beleid. Heeft een actief mediabeleid en doet aan onderzoek en monitoring van issues. Communicatie stelt de organisatie in staat om zelfstandig te communiceren binnen de afgesproken uitgangspunten en kaders. Naast advisering blijft hoogwaardige uitvoering bij complexe vraagstukken ook een taak van Communicatie. 
 
De afdeling bestaat uit (bestuurs-)communicatieadviseurs, (pers)woordvoerders, medewerkers, adviseurs voor participatie, evenementen en citymarketing. We verwachten dat onze medewerkers een proactieve houding hebben, bijblijven in het vakgebied communicatie en hierin opleidingen volgen.

Opdracht
Het  Werkgeverspunt (WSP) is het regionale aanspreekpunt voor werkgevers met personeelsvragen. Zij helpt werkgevers bij de invulling van vacatures en inspireren hen tot sociaal ondernemen. Het WSP verbindt personeelsvragen van werkgevers zoveel mogelijk met onze sociale opdracht: kansen bieden op de arbeidsmarkt voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen ontwikkelen we ons tot het dienstverlenend hart van werkend en werkgevend Zuid-Holland.  
WSP Zuid-Holland is een samenwerking tussen UWV, gemeenten, Sociale Werkbedrijven en het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland.

Als communicatieadviseur werk je in opdracht van het managementteam en werk je samen met je collega's van WSP. Je beweegt je zelfstandig binnen de regionale netwerkorganisatie van adviseurs en matchers en bent daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de regio, zoals succesverhalen, evenementen en activiteiten. Je (her)schrijft daarover artikelen voor op de website en zet actief social media in. Je bent een enthousiaste communicatieprofessional, hebt een vlotte pen en steekt graag de handen uit de mouwen in deze zelfstandige functie.
Je thuisbasis is de afdeling Communicatie van de gemeente Zoetermeer.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.);
2. Aantoonbare werkervaring met communicatiewerkzaamheden sociaal domein;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Communicatie (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen het Sociaal Domein met het onderwerp arbeidsmarkt communicatie (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur bij de (semi) overheid (20 punten);
7. Een op een aparte pagina aangeleverd 1 referentie project waaruit de schrijfvaardigheid blijkt (10 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het gebruik van social media en online communicatie (10 punten);
9. Uurtarief maximaal € 80,00 inclusief reiskosten en Fee Flextender en exclusief BTW (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent enthousiast en proactief en creatief;

 • Je bent communicatief sterk met een goede omgevings- en organisatiesensitiviteit;

 • Je kunt goed en duidelijk schrijven (je kunt moeilijke boodschappen helder overbrengen);

 • Je hebt affiniteit met het betrekken van inwoners, werkgevers, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad;

 • Je bent klant- en resultaatgericht;

 • Je bent een verbinder;

 • Je bent een pionier.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 april 2024 van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 4 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 8 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Medior Communicatieadviseur Werkgeversservicepunt die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.