thumbnail
Coördinator juridische zaken en beleid VTH

Zoetermeer

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Juridisch
Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
32 tot 36 uur Zuid-Holland

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

24-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36 uur

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juridische zaken en Beleid. We zoeken voor het laatste cluster een coördinator. 

Opdracht
Als coördinator van het cluster Beleid en Juridische Zaken ben je:
- De verbindende schakel tussen de teammanager en jouw medewerkers.
- Sparringpartner voor de collega’s die zich bezighouden met juridische advisering.
- Verantwoordelijkheden voor de werkverdeling, de inzet van medewerkers, het voeren Op-Koers gesprekken (functioneren en beoordeling) en de ontwikkeling binnen het cluster.
- In voorkomende gevallen (senior) adviseur bij het adviseren van management en bestuur over gevoelige dossiers en het toelichten van soms zeer complexe materie.
- Voorzitter van diverse cluster- en werkoverleggen en verantwoordelijk voor clusteroverschrijdende projecten (bijvoorbeeld ihkv de Omgevingswet).

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen overeenkomst(en) met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het gebied van vergunningverlening en handhaving binnen het fysieke domein in de afgelopen 10 jaar.
3. Uurtarief gemaximeerd op € 120,00 inclusief reiskosten woon-werk en binnen Zoetermeer, alsmede fee Flextender, maar exclusief BTW.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde wo master opleiding in juridische richting (15 punten).
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het rechtsgebied handhaving binnen het omgevingsrecht in de afgelopen 7 jaar (35 punten).
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist op het deelgebied bijzondere wetten / openbare orde en veiligheidsrecht in de afgelopen 7 jaar (20 punten).
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator / leidinggevende aan juridisch professionals in de afgelopen 5 jaar (20 punten).
8. Uurtarief vanaf € 90,- t/m € 110,- inclusief reiskosten woon-werk en in Zoetermeer alsmede fee Flextender maar exclusief BTW (10 punten).

Competenties
- Oplossingsgericht;
- Organiserend vermogen;
- Bewust risico gestuurd werken;
- Omgevingsbewust;
- Politiek sensitief;
- Daadkrachtig;
- Flexibel;
- Onder druk kunnen presteren; 
- Teamspeler.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 20 januari 2022, 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 24 januari 2022: 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator juridische zaken en beleid VTH die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.