thumbnail
thumbnail

Projectleider uitwerking maatregelen betaalbare buitensport

Wijk bij Duurstede

Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€105
8 tot 12 uur Utrecht

Begindatum:

26 feb 2024

Einddatum:

26 jan 2025

Uren per week:

8 tot 12 uur

Publicatiedatum:

13 feb 2024

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven 
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader maatschappelijke accommodaties vastgesteld. Daar hoorde een globale uitvoeringsagenda bij met als onderdeel het harmoniseren van de tarievenstructuur voor de buitensportaccommodaties in de gemeente. De gemeente Wijk bij Duurstede bestaat uit 3 kernen: Wijk bij Duurstede, Langbroek en Cothen. Elke kern heeft haar eigen sportaccommodatie(s) met een eigen beheer- en tarievenstructuur.

Deze opdracht betreft een nieuw onderdeel, nl de herijking (op onderdelen) van beheer en financiën van een sportstichting. Dat betreft de volgende onderdelen:

-Uitwerking en implementatie van de korte termijn beheersmaatregelen, voorbereiding van de lange termijn beheersmaatregelen bij de sportstichting

-Herijking van de financiële structuur en grondslagen van de sportstichting

 

-Opstellen van prestatieafspraken met de sportstichting                                                           .

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van beheer en financiën sportaccommodaties;
2. Aantoonbare werkervaring met advisering van bestuur en college;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling;
4. Maximaal uurtarief van € 105,- exclusief BTW, inclusief reiskosten en fee Flextender;
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling (25 punten).
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beheer en financiering van sportaccommodaties (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van samenwerking tussen gemeente en sportstichtingen (30 punten);
7. Kennis van / ervaring met de lokale situatie in Wijk bij Duurstede (5 punten);
8.  Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van sport of welzijn (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Resultaatgericht met oog voor belangen van gemeente en betrokken partijen

  • Planmatig kunnen werken op basis van een helicopterview en flexibiliteit

  • Transparante en pro-actieve werkwijze op basis van eenduidige en heldere communicatie

  • Kritische houding, oordeelsvermogen

 

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 19 februari 2024 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 14 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 15 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 16 februari 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider uitwerking maatregelen betaalbare buitensport die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.