thumbnail
thumbnail

Teammanager Financien

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
127,15
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 nov 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Organisatie
Bouw mee aan gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland.
Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Financiën
Financiën staat voor de deskundige advisering en ondersteuning van de gehele organisatie. De ambtelijk opdrachtgever, de teammanagers en de staf vormen samen het managementteam. In het managementteam wordt gestreefd naar complementariteit en diversiteit.

De teamleden werken samen aan het realiseren van de opdrachten en opgaven van de organisatie. De teammanagers en ambtelijk opdrachtgever steunen elkaar, versterken elkaar en sturen op de resultaten. De managers zijn in staat om goed om te gaan met de spanning die kan bestaan tussen de opdrachten en opgaven voor het team en de  organisatie.

Profiel
Als teammanager ben je één van de teammanagers van het financiële vakgebied. Je verzorgt samen met de andere teammanagers de verschillende centrale administraties zoals de personele administratie, salarisadministratie, het wagenpark, interne opleidingsadministratie, thuiswerkvoorzieningen, Arbo zaken en Treasury. Daarnaast zorg je met het team Financieel Beleid en Advies voor de ontwikkeling van beleidsmatige kaderstelling met bijbehorende bestuurlijke opgaven op het gebied van financiën Op dit gebied ben je bent de gesprekspartner van de ambtelijk opdrachtgever en wethouder. Je overziet de belangrijkste financiële thema’s en zorgt ervoor dat het team de actualiteit ervan nauwgezet volgt en deze vertaalt naar mogelijke consequenties voor de administratie en het beleid. Je bent de verbinder tussen het te vervaardigen van HRM en financieel beleid en de uitvoering daarvan. Naast de HRM verantwoordelijke ben je tevens verantwoordelijk voor de financiële processen en het applicatiebeheer. Met jouw team ondersteun je het gehele management doordat de financiële cijfers volledig, tijdig en juist zijn verantwoord om o.a. de P&C cyclus optimaal te kunnen ondersteunen in hun processen. Je bent de kartrekker van de ontwikkelopgave van jouw taakveld en zoekt de integrale verbinding op met de inhoudelijke andere taakvelden.

Opdracht
Je bent direct aanspreekbaar op de inzet van mensen, middelen en kwaliteit in relatie tot de vastgestelde doelen en beleid. Als teammanager ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan de visieontwikkeling en financiële strategische van de organisatie. Je levert een bijdrage aan concern brede programma’s en projecten. Je bent in staat om vorm en inhoud te geven aan veranderingen en deze te begeleiden. Je bent empathisch en je krijgt energie van het uitdagen en faciliteren van de vaklieden binnen het team. Je stimuleert de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven. Je bent in staat om in samenwerking met de vakmensen duidelijke opdrachten te formuleren vanuit een blik op het geheel (‘het gaat niet alleen om de klus’). Daarnaast ben je betrokken, in verbinding en in staat om intuïtief aan te sturen op de opdrachten en resultaatafspraken. Daarbij ga je uit van de mogelijkheden en verplichtingen die het eigentijdswerken biedt. Je stimuleert de samenwerking en de mondigheid van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen. Een besluitvaardige teammanager die beslissingen durft te nemen, de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt. Daarnaast ben je een manager die de bereidheid toont om aangesproken te worden op zijn eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan de vraag van de omgeving. Netwerken (in- en extern) zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. De functie biedt beperkte mogelijkheden om vanuit huis te werken. Je verricht jouw werkzaamheden gedurende minimaal 3,5 dagen per week in het gemeentekantoor te Naaldwijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 127,15  (schaal 13) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding op het gebied van Financiën of Economie;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli voor 36 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Teammanager /Teamleider binnen een gemeentelijke organisatie;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur op het gebied van Financiën;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Teammanager /Teamleider binnen een gemeentelijke organisatie (45 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar in de samenwerking met bestuur op het gebied van Financiën (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar binnen 100.000+ (inwoners) gemeente- op het gebied van Financiën (25 punten).

Competenties
- Communicatief vaardig;
- Sturing gevend;
- Sturend op processen;
- Coachend;
- Besluitvaardig;
- Samenwerkend.

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 25. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.

  • Een harde vereiste is dat de opdrachtnemer niet meer dan twee opdrachten, waar deze huidige opdracht tevens onder valt, gedurende de inhuurperiode heeft lopen. Geacht wordt om de uren genoemd in de arbeidstijdenwet te handhaven.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager Financien die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.