thumbnail
thumbnail
Coördinator Bouw en Ruimte

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Civiele Techniek
Sluit morgen
€99,20
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

22-09-2022

Sluitingsdatum:

28-09-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Westland
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Ruimte
Cluster Ruimte staat voor het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en het tot stand brengen en houden van kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: van idee tot realisatie, inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Binnen het cluster Ruimte zetten 8 teams zich dagelijks in om een kwalitatief en hoogwaardige leefomgeving tot stand te brengen en op peil te houden. Binnen Cluster Ruimte worden daarnaast ruimtelijke ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. Om een beeld te geven waar Cluster Ruimte zich mee bezig houdt, volgt hierna een beknopte uiteenzetting van de werkzaamheden per team.

Het cluster Ruimte bestaat uit 7 teams die taken uitvoeren op het gebied van de gehele buitenruimte en leefomgeving. Het team Omgeving & Toezicht bestaat uit 22 medewerkers en verzorgt onder meer het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen en meldingen, het houden van toezicht op de uitvoering van de activiteiten van de omgevingsvergunningen, opsporen illegale bouw en –gebruik en de zorg voor het erfgoed (monumenten) en voert archeologische taken uit.

Opdracht
Als medewerker beleidsuitvoering bouwen ruimte vervul je een regisserende en coördinerende rol voor de plantoetsing van aanvragen om omgevingsvergunning. Dit houdt in dat verantwoordelijk bent voor werkverdeling, coaching en procesbewaking.
Daarnaast ben je aanspreekpunt en adviseur voor de verantwoordelijk bestuurder, proceseigenaar, teammanager en alle andere collega's die betrokken zijn bij de vergunningverlening (en meldingen) inzake VTH Wabo. Ook lever je een bijdrage aan ontwikkelingen (wet- en regelgeving/beleidsterreinen) en denk je mee over procesverbeteringen binnen de gemeente en het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 99,20 (schaal 11) exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
2. Een gevolgde opleiding op hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op het gebied van bouwkunde (20 punten):
- Een afgeronde opleiding op het gebied van bouwkunde op mbo niveau 4 (15 punten);
- Een afgeronde opleiding op het gebied van bouwkunde hbo bachelor niveau (20 punten);
- Geen afgeronde opleiding op het gebied van bouwkunde (0 punten).
4. Een afgeronde opleiding ABW I en ABW II (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar in een vergelijkbare rol met coördinerende werkzaamheden (Duidelijk benoemd in het CV door middel van een voorbeeld) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
7. Akkoord met de deta-vast constructie (kosteloze overname). Er vindt een start plaats met een detacheringsperiode van 12 maanden, aansluitend treedt de professional, bij tevreden functioneren, in dienst bij de gemeente Westland (10 punten);

Competenties
- Je bent communicatief sterk en hebt een enthousiaste en flexibele werkhouding.
- Ook ben je resultaatgericht,  klantgericht en omgevingsbewust.
- Je kunt zelfstandig werken afwisselen met werken in teamverband.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland vanaf vrijdag 30 september tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 29 september 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 26 september 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 27 september 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 28 september, 09.00uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator Bouw en Ruimte die deze organisatie zoekt?